• Wpisów: 1840
  • Średnio co: 2 dni
  • Ostatni wpis: 17 dni temu, 16:33
  • Licznik odwiedzin: 327 736 / 3914 dni
 
cygany
 
29 tys. na sport w Cyganach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 654/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), §7 ust. 15 Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany.

2. Przyznaje się Klubowi Sportowemu Cygany na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018” dotację w wysokości 29 000 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon

Źródło strona MiG Nowa Dęba
www.nowadeba.pl/…/art,5826,rozstrzygniecie-konkursu-

Nie możesz dodać komentarza.
Tylko zalogowani użytkownicy mogą komentować ten wpis.