Wpisy użytkownika Cygany z dnia 5 czerwca 2019

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Cygany:
Informacja dla rolników, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku powodzi            Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że rolnicy którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – powodzi, mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Wnioski należy składać w terminie do 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba  w Biurze Obsługi Klienta, parter, ul. Rzeszowska 3 w godzinach pracy Urzędu.  Wniosek wraz klauzulą informacyjną dostępy jest  w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba  oraz na stronie internetowej Urzędu www.nowadeba.pl

         Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności obszarowe złożonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2019 r.