Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 lipca 2018

Liczba wpisów: 2

cygany
 
INFORMACJA
O ŚWIADCZENIU „Dobry start”
WYPŁACANYM W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA


Świadczenie „Dobry start” to 300 zł  jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole – otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym.
Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Nie będzie przysługiwać również dla dzieci uczących się w szkole policealnej, w szkole dla dorosłych oraz studentom.


Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać online już od 1 lipca 2018r. przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl  lub przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2018r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Źródło strona MiG Nowa Dęba
dobry start.png
 

cygany
 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II


26 czerwca w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste spotkanie 31 osób aktywnie zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 na terenie miasta i gminy Nowa Dęba z udziałem przedstawicieli nowodębskich władz oraz sołtysów i radnych.


    Burmistrz Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin oraz kierownik MGOPS Maria Tomczyk złożyli wszystkim zaproszonym gościom podziękowania za bezinteresowną pomoc, wyjątkowe poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wyrazem wdzięczności i uznania za dotychczasową współpracę były symboliczne upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Uroczystość dopełnił słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.


    W imieniu dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej za szerzenie wolontariatu oraz idei przyświecających działalności Caritas na ręce burmistrzów oraz kierownika MGOPS zostały złożone podziękowania i pamiątkowe dyplomy.MGOPS

Źródło strona MiG Nowa Dęba
woluntariusze.jpg


woluntariusz1.jpg