Wpisy użytkownika Cygany z dnia 18 lipca 2018

Liczba wpisów: 1

cygany
 
                  Nowa Dęba, dnia 18.07.2018r

KARTA INTERPELACJI Nr .......
1.
Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację MARIAN TOMCZYK

2.
Interpelacja dotyczy Parkingu przy PKP w Cyganach

Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie możliwości wykonania ograniczników na parkingu przy PKP w Cyganach.
Poprawiłoby to bezpieczeństwo jego użytkowników wykonujących manewry parkowania i wycofywania.
Brak takich ograniczników może powodować niebezpieczeństwo obsunięcia się  pojazdu podczas  wykonywania w/w manewrów ze skarpy parkingu.
Zamontowanie takich ograniczników poprawiłoby jego bezpieczeństwo poprzez wyczucie przez kierującego końca parkingu a co za tym idzie uniknięcie stoczenia się pojazdu ze skarpy.
Nadmieniam, że problem może okazać się poważniejszy porą zimową gdy nastąpi oblodzenie a  wykonany tam  spadek może spowodować podczas próby wyjazdu pojazdu z parkingu  samoczynne jego stoczenie się  z parkingu bez jakiejkolwiek możliwości reakcji przez kierującego.

Zwracam się również z prośbą o przyjrzenie się wykonanym nieutwardzonym skarpom oraz możliwości ich zabezpieczenia przed rozmywaniem przez wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych co obecnie jest widoczne.
Nie jestem przekonany czy jedynie obsianie skarp trawą zapobiegnie temu stanowi rzeczy gdyż zastosowany tam  duży spadek powoduje szybkie przemieszczanie się wód a co za tym idzie rozmywanie przedmiotowych skarp.
OD2.jpg


OD3.jpg


OD4.jpg


OD5.jpg