Wpisy użytkownika Cygany z dnia 28 maja 2018

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Prace przy remoncie placu szkolnego przy SP w Cyganach dobiegły końca. Koszt inwestycji to ponad 50 tys. złotych. Inwestorem byla Gmina Nowa Dęba.
par1.jpg


par2.jpg


par3.jpg


par4.jpg


par5.jpg


par6.jpg
 

cygany
 
 3 czerwca 2018 roku w niedzielę o godz. 12.00

w budynku Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach

odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Cygany.

W porządku obrad przewidziano podjęcie następujących  Uchwał

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie części nieruchomości nr ewid. 1418/1 o pow. 0,02ha położonej w obrębie Cygany;

2) sprzedaży drewna z lasu gminnego pozyskanego w wyniku działania sił przyrody,

3) podziału środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży drewna;

4) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

5) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy;

6) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.