Wpisy użytkownika Cygany z dnia 11 marca 2018

Liczba wpisów: 4

cygany
 
W ubiegłym tygodniu zostało wycięte ostatnie drzewo przy drodze Cygany - Chmielów o którego wycinkę prosili ze względu na bezpieczeństwo użytkownicy tej drogi.
IMG_20180310_143258.jpg


IMG_20180310_143302.jpg
 

cygany
 
29 tys. na sport w Cyganach

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr 654/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), §7 ust. 15 Uchwały Nr XL/366/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Rozstrzyga się konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany.

2. Przyznaje się Klubowi Sportowemu Cygany na zadanie „Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018” dotację w wysokości 29 000 zł;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rozwoju lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Wiesław Ordon

Źródło strona MiG Nowa Dęba
www.nowadeba.pl/…/art,5826,rozstrzygniecie-konkursu-
 

cygany
 
XI edycja wystawy rękodzieła w CKL w Cyganach
9 lutego 2018 r. została otwarta w CKL wystawa rękodzieła artystycznego. To już XI edycja tego wydarzenia, podczas którego artyści ludowi z miejscowości Cygany i Chmielów zaprezentowali swoje prace. Uroczystego otwarcia wystawy dokonał radny Miasta i Gminy Nowa Dęba p. Marian Tomczyk. Prace są pomysłowe i różnorodne, zachwycają kolorystyką oraz kunsztem wykonania. Możemy podziwiać pięknie haftowane obrusy, serwetki i ozdoby szydełkowe, serwetki wykonywane na drutach, prace powstałe z wikliny papierowej, biżuterię, kwiaty wykonywane różnymi technikami. Na wystawie są też prace modelarskie. Prezentują się: Maria Małek, Marta Małek, Anna Ordon, Krystyna Zych, Janina Piechota, Andrzej Ordon, Edyta Nowak, Teresa Walska, Małgorzata Kaczak, Barbara Zych, Maria Kierska, Lucyna Dryka, Agnieszka Misa. Wystawa cieszy się dużym zainteresowaniem zwiedzających.

Również w tym dniu świętowano 5 rocznicę działalności zespołów „Rutka” i „Koniczynka”, grupy te uświetniły swoim koncertem wraz z kapelą otwarcie wystawy. Nie obyło się bez tortu, który jak co roku przygotowali rodzice dzieci. Gratulujemy wystawcom oraz dzieciom i młodzieży, życzymy dalszej owocnej pracy twórczej.
źródło SOK Nowa Dęba

Więcej zdjęć na stronie
www.kultura.nowadeba.pl/…/art,2601,xi-edycja-wystawy
 

cygany
 
Gminny konkurs „Oryginalna palma wielkanocna”

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w gminnym konkursie „ORYGINALNA PALMA WIELKANOCNA”. Celem konkursu jest propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm. Palmy trzeba dostarczyć do CKL do 21 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 24 marca 2018 r. o godz. 17:00 w CKL w Cyganach. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie w kościele parafialnym w Cyganach w Niedzielę Palmową.

Zapraszamy do udziału w konkursie.
palmy.jpg