Wpisy użytkownika Cygany z dnia 4 marca 2017

Liczba wpisów: 1

cygany
 
OŚRODEK ZDROWIA W CHMIELOWIE - co dalej?
W najbliższy poniedziałek tj. 6 marca odbędzie się spotkanie dotyczące Ośrodka Zdrowia w Chmielowie.
Zaproszeni zostali Starosta Tarnobrzeski, Burmistrz MiG Nowa Dęba, Sołtysi z Chmielowa, Cyganów i Jadachów wraz z Radami Sołeckimi oraz Radni z tych miejscowości.
Mam nadzieję, że podana zostanie na nim podstawowa informacja : dlaczego Powiat Tarnobrzeski chce sprzedać Ośrodek Zdrowia,
Dobrze, że takie spotkanie się odbędzie. Uważam jednak , że Powiat powinien zorganizować takie spotkania we wszystkich zainteresowanych miejscowościach i przedstawić swoje zamysły dotyczące Ośrodka jakie planuje zrealizować.
Mam nadzieję, że wychodząc z tego spotkania będziemyznali konkretne plany Powiatu Tarnobrzeskiego dotyczące Ośrodka Zdrowia w Chmielowie jak również jego przyszłość, która moim zdaniem nie może być inna niż dalsze jego funkcjonowanie jako Placówki oferującej w swojej działalności usługi medyczne tak jak to jest w obecnej chwili.
Marian Tomczyk
ośroderk zdrowia.jpg