Wpisy użytkownika Cygany z dnia 9 grudnia 2017

Liczba wpisów: 2

cygany
 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zakończył realizację projektu z Narodowym Centrum Kultury, w ramach którego zupełnie nowy wygląd zyskały sceny w salach występów wiejskich Filii SOK: Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie oraz Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach, dzięki zamontowaniu tam okotarowania scenicznego. Wymieniono również zużyte części okotarowania głównej sceny Domu Kultury w Nowej Dębie. Realizacja zadania była możliwa, bo wniosek przygotowany przez dyrektora SOK Krystiana Rzemienia uzyskał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Zadanie objęte wnioskiem miało na celu dopasowanie oferty kulturalnej wnioskodawcy do aktualnych potrzeb środowiska lokalnego, wprowadzenie wysokiego standardu prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej oraz pogłębianie i popularyzowanie w społeczeństwie świadomości artystycznej i kulturalnej poprzez obcowanie ze sztukami scenicznymi (teatr, taniec, koncerty) i występowanie na scenie.  Ze względu na brak okotarowania scenicznego w Chmielowie i Cyganach uczestnicy zajęć i instruktorzy w znacznym stopniu mieli utrudnione dopracowanie artystycznie i techniczne występów oraz same występy, które przez te braki były zubożone artystycznie. Także dla widzów było to niedogodnością przez brak stworzonej atmosfery sceny. Teraz występy artystyczne w Nowej Dębie, Chmielowie i Cyganach, ubogacające najważniejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i historyczne w regionie Gminy Nowa Dęba będą wreszcie miały właściwą oprawę sceniczną. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej zachęci do obcowania z kulturą zarówno naszych widzów jak i lokalnych artystów w każdym wieku – komentuje Krystian Rzemień.Promocja projektu i nowo-okotarowanych scen towarzyszyła trzem imprezom, które odbyły się w Cyganach, Nowej Dębie i Chmielowie.

12 listopada w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbyła się X edycja Dnia Seniora, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń SOK. Była to okazja do spotkania osób 50+, wspólnych rozmów, wspomnień, śpiewów pieśni patriotycznych i biesiadnych. Wieczór umilił teatr „Pora na Seniora”, który na nowo-okotarowanej scenie przedstawił „Sąsiedzkie porachunki” oraz wykonany został koncert zespołu ludowego „Cyganianki”.

1 grudnia w sali widowiskowej SOK, gdzie część kotar została wymieniona na nowe, odbył się koncert finałowy XI edycji konkursu piosenki „Śpiewamy przeboje naszych rodziców”. Konkurs gromadzi dzieci i młodzież z wielu instytucji kultury Podkarpacia i sąsiednich województw. W tym roku była to rekordowa liczba 141 uczestników! Celem konkursu jest rozwijanie zdolności wokalnych, wrażliwości i kultury scenicznej, promocja piosenek z lat 80-tych i 90-tych, umożliwienie młodym wykonawcom prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć. W koncercie finałowym wystąpiło 25 młodych artystów.

8 grudnia Wiejskie Centrum Kultury w Chmielowie gościło grupę teatralną Pora na Seniora prezentującą skecze „W karczmie u Pani Twardowskiej” i „Sąsiedzkie porachunki”. Występ grupy to debiut na nowej chmielowskiej scenie, niedawno profesjonalnie okotarowanej, co dodało atrakcyjności prezentowanym sztukom. Zachwyceni widzowie przez chwile poczuli się jak w prawdziwym teatrze i z niecierpliwością czekają na kolejne spektakle i występy.W chwili obecnej w nowodębskiej siedzibie SOK oraz w Filiach: Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie i Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach działają zajęcia ukierunkowane na odbiorców z każdej grupy wiekowej. W obecnym sezonie w Nowej Dębie odbywa się ponad 50 zajęć tygodniowo, natomiast w wiejskich Filiach SOK odbywa się ponad 20 zajęć tygodniowo, pogrupowanych w kategorie zajęciowe: taneczno-ruchowe, teatralne-kabaretowe, muzyczne, literackie, plastyczne, hobbystyczne i rozrywkowe. Z wymienionych stałych form zajęć artystycznych SOK i w jego filiach z zajęć korzysta w sezonie ok. 800 osób (dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów) tygodniowo, które z oferty SOK mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu średnio niemal 14 godzin na dobę.
Źródło SOK Nowa Dęba
 

cygany
 
Na ostatnich komisjach zostały poruszone następujące tematy dotyczące Cygan.

- przegląd stanu technicznego słupów elektrycznych

- oznakowanie drogi powiatowej Stale - Cygany - Chmielów znakami poziomymi ograniczającymi.
DSC-6926.jpg,maxwidth,1280,maxheight,701.jpg