Wpisy użytkownika Cygany z dnia 30 stycznia 2017

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Ze SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY
NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES
OD 27 GRUDNIA 2016 R. DO 23 STYCZNIA 2017 R


SPORT

V. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego i współpracy:

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań własnych gminy z zakresu rozwoju sportu,
wpłynęło 7 wniosków, (wniosek: LZS Cygany uzyskał opinię negatywną, LZS Jadachy nie
otrzymał dotacji (brak korekty i wyjaśnień). Dotacje przyznano:

1) Miejskiemu Klubowi Sportowemu STAL - 256 000 zł,
2) Klubowi Piłki Siatkowej - 62 000 zł,
3) LKS Tarnowska Wola - 28 000 zł,
4) LZS „Płomień” Chmielów – 28 000 zł,
5) KS Cygany - 28 000 zł

30 grudnia ogłoszono kolejny konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu na terenie
sołectwa Jadachy w roku 2017, wpłynął wniosek LZS Jadachy, przyznano dotację 41 000 zł.


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

VIII. Sprawy obywatelskie, obrona cywilna:

. Zawarto umowy zlecenia na 2017 rok z kierowcami samochodów OSP:

1) Cygany: Tomasz Łącz – 270 zł/m-c, Zbigniew Dryka – 320 zł/m-c,
2) Chmielów: Sławomir Rutyna – 320 zł/m-c, Leszek Janusz – 270 zł/m-c,
3) Jadachy: Krzysztof Pająk – 320 zł/m-c,
4) Rozalin: Adam Zieliński – 320 zł/m-c,
5) Tarnowska Wola: Zbigniew Wilk – 320 zł/m-c, Stanisław Rawski – 270 zł/m-c,
6) Alfredówka: Robert Tłusty – 270 zł/m-c, Henryk Serafin - 320 zł/m-c,
7) Dęba: Stanisław Okinczyc - 320 zł/m-c, Krzysztof Czajkowski – 270 zł/m-c,
8) Poręby Dębskie: Mirosław Rębisz - 320 zł/m-c.


Całość SPRAWOZDANIA pod adresem

www.nowadeba.pl/(…)art,sprawozdanie-z-dzialalnosci-…

Źródło: strona MiG Nowa Dęba