Wpisy użytkownika Cygany z dnia 13 stycznia 2017

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Poniżej przedstawiam zapytania wysłane do Urzędu Gminy w Nowej Dębie dotyczące odśnieżania na terenie Cygan i otrzymane odpowiedzi.

PIERWSZE ZAPYTANIE

Nowa Dęba, dnia 07.12.2016r


KARTA  ZAPYTANIA  Nr .......
I.

1.    Imię i nazwisko radnego/przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
zgłaszającego zapytanie

Marian Tomczyk

2.    Zapytanie dotyczy:  Przesyłam zapytania mieszkańców  Cygan dotyczące odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach w miejscowości Cygany z prośbą o odpowiedź.

1)    Na jakiej zasadzie funkcjonuje odśnieżanie i usuwanie gołoledzi  w miejscowości Cygany?
2)     Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za odśnieżanie i usuwanie gołoledzi?
3)    Kto jest władny podjęcia decyzji o odśnieżaniu i usuwaniu gołoledzi jeśli zachodzi taka potrzeba ?
4)    Czy za wykonywanie odśnieżania i usuwania gołoledzi jest przewidziane wynagrodzenie?
5)    Ile i na jakiej zasadzie jest płacone wynagrodzenie za odśnieżanie i usuwanie gołoledzi?
6)    Do kogo mogą zgłaszać mieszkańcy wszelkie problemy związane ze śniegiem i gołoledzią ?
7)    Do kogo mogą zgłaszać mieszkańcy wszelkie nieprawidłowości i uciążliwości występujące podczas wykonywania odśnieżania i usuwania gołoledzi?
8)    Do kogo mogą mieszkańcy zgłaszać brak reakcji (jeśli taka będzie miała miejsce) po zgłoszeniu potrzeby usuwania śniegu i zalegającego na drogach lodu?


DRUGIE ZAPYTANIE

Nowa Dęba, dnia 09.12.2016r


KARTA  ZAPYTANIA  Nr .......
I.

1.    Imię i nazwisko radnego/przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
zgłaszającego zapytanie

Marian Tomczyk

2.    Zapytanie dotyczy:  Przesyłam następne zapytania mieszkańców  Cygan dotyczące  usuwania gołoledzi na drogach w miejscowości Cygany z prośbą o odpowiedź.

1). W czyjej gestii jest zabezpieczenie materiału (piasek , sól) na usuwanie gołoledzi?
2). Co będzie jeśli się okaże , że materiał na usuwanie gołoledzi został przygotowany w niewystarczającej ilości ?
- Czy drogi nie będą w tym przypadku niczym posypywane ?
-Czy brakujący materiał zostanie dostarczony i przez kogo?
3). Kto decyduje o tym, że drogi są posypywane w całości lub tylko ich zakręty i wzniesienia?


PS. W związku z niesatysfakcjonującą mnie jedną z odpowiedzi dotyczącą usuwania gołoledzi temat ten poruszyłem podczas jednej z Komisji Rady Miejskiej. Odpowiedzi udzielił mi p. Burmistrz mówiąc, że jeśli zachodzi taka potrzeba gołoledź na drogach powinna być zwalczana nie tylko na skrzyżowaniach i podjazdach do przejazdów kolejowych.
odp. Int. odśnieżanie.jpg
 

cygany
 

17 stycznia (wtorek ) - godz. 10:00 - warsztaty decoupage dla dzieci szkoły podstawowej;
19 stycznia (czwartek ) - godz. 14 :00- warsztaty kulinarne dla dzieci : pieczenie ciasteczek;
24 stycznia (wtorek ) - godz. 10:00 – ferie w Bibliotece dla dzieci klas 0 – IV;
27 stycznia (piątek ) - godz. 11:00 – wyjazd do SOK w Nowej Dębie na projekcję bajki pt. Balerina ( zapisy dzieci do środy 25 stycznia w CKL, cena biletu 11 zł , przejazd bezpłatny).

SOK