Wpisy użytkownika Cygany z dnia 26 czerwca 2016

Liczba wpisów: 1

cygany
 


Kiedy wydawało się , że zakres budowy dróg asfaltowych w Cyganach na 2016r. jest ustalony i będzie realizowany okazało się , że jedna z dróg nie jest drogą gminną.
Niewiarygodne? Niestety prawdziwe.
Chodzi tu o drogę od końca mostku na Szerokiej Ulicy do lasu.
Własność tej drogi do chwili obecnej nie została uregulowana.
Nikt właściwie nie wiedział ani nie przypuszczał, że może nie być drogą gminną.
Należałoby zadać pytanie: dlaczego tego nie sprawdzono wcześniej?
Obecnie Gmina będzie podejmować działania celem przejęcia tej drogi na własność.
Niestety  działania takie są czasochłonne i realizacja tego zadania w br. roku jest niemożliwa.
W związku z powyższym i widmem przepadku budowy kawałka drogi asfaltowej w br.
w Cyganach ustaliliśmy  wraz z Sołtysem  aby zakres przewidzianych na br. prac na tej drodze wykonać na następnej drodze wg. kolejności ustalonej przez Zebranie Wiejskie a drogę od mostku (już w całości) wykonać w przyszłym roku .
Niby nic nie tracimy bo zakres prac zostanie wykonany ale w tym wszystkim najgorszy jest zawód mieszkańców, którzy mieli nadzieję na drogę asfaltową i ta nadzieja zniknęła.
Należy dołożyć starań aby takie rzeczy nie powtarzały się.
Znana jest przecież kolejność budowy dróg asfaltowych w Cyganach i należy odpowiednio wcześnie sprawdzić te drogi aby w razie konieczności dokonać odpowiednio wcześnie działań celem  usunięcia wszelkich nieprawidłowości.
Nie wiadomo jeszcze czy  druga z koleji  dróg  będzie wykonana. Może się okazać podczas jej sprawdzania , że również posiada jakieś nieprawidłowości uniemożliwiające wykonanie na niej prac.
Miejmy nadzieję, że takich przypadków będzie jak najmniej.
Chociaż są one niewykluczone.
Przypomnijmy tylko, że w roku ubiegłym również był problem z drogą na Piasku gdzie okazało się, że część drogi leży na terenie prywatnym . Dzięki dobrej woli sąsiadów tej drogi problem został w miarę szybko usunięty i nic nie stanęło na przeszkodzie realizacji tego zadania.Marian Tomczyk