Wpisy użytkownika Cygany z dnia 14 grudnia 2016

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Cygany: ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ dotyczącą wykonania znaków poziomych na drodze powiatowej -MIKOŁAJOWY PREZENT

Chcieć to znaczy móc, że jest możliwe oznakowanie tej drogi wbrew słowom niektórych osób które nie zawsze są dokładnie zorientowani w temacie  a próbując się ukazać w dobrym świetle mówią , że się nie da.
Jak widać z pisma jest możliwe oznakowanie tej drogi znakami poziomymi wystarczy tylko chcieć i mieć dobre chęci.
Takie chęci i dobrą wolę Powiat Tarnobrzeski ma a dokładnie Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego za co należą się podziękowania.
Pierwszy krok został już w tym temacie uczyniony .
Nie wystarczą jednak do wykonania tego dobre chęci, pozostają jeszcze sprawy związane ze znalezieniem środków finansowych na zrealizowanie tego  zadania.
Miejmy jednak nadzieję, że i ta kwestia (chyba najtrudniejsza) zostanie „przeskoczona” bo prawdą jest , że odpowiednie oznakowanie tej drogi wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa jej  użytkowników .

Poniżej treść mojej interpelacji a na zdjęciu odpowiedź  z Zarządu Dróg Powiatowych.


INTERPELACJA dotycząca wykonania znaków poziomych na drodze powiatowej
1.    Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację MARIAN TOMCZYK

2.    Interpelacja dotyczy
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań celem oznakowania drogi powiatowej Chmielów – Cygany – Stale linią segregacyjną a w przypadku niemożności wynikających z przepisów o oznakowanie tejże drogi liniami krawędziowymi.
Korzystanie z tej drogi szczególnie jesienią podczas występowania mgieł jest bardzo niebezpieczne.
Wykonanie takiego oznakowania przyczyniłoby się do lepszej orientacji użytkowników drogi oraz poprawiłoby ich bezpieczeństwo zmniejszając ilość kolizji i wypadków drogowych , które bardzo często na niej występują .
W obecnym stanie drogę tą w całości można zaliczyć jako drogę niebezpieczną ze wzmożonym ruchem pieszym i rowerowym. Niebezpieczną tym bardziej , że znajduje się na niej kilka skrętów całkowicie we mgle niewidocznych


Marian Tomczyk
Odpowiedź Powiat.jpg