Wpisy użytkownika Cygany z dnia 8 września 2015

Liczba wpisów: 2

cygany
 

O G Ł O S Z E N I E
Informuję mieszkańców Sołectwa Cygany,
że 13 września 2015 r. tj. w niedzielę o godz. 1630
w budynku Centrum Kultury Lasowiackiej
odbędzie się zebranie,
na które zapraszam wszystkich mieszkańców

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania, tj. z 2 sierpnia 2015 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) podziału środków finansowych Funduszu Sołeckiego będącego w dyspozycji sołectwa na 2016 rok;
2) ustalenia stawki czynszu dzierżawy mienia gminnego pod uprawę wierzby energetycznej na rok 2016;
3) ustalenia stawki czynszu dzierżawy mienia gminnego pod uprawy rolne na rok 2016;
4) wyrażenia zgody na wycinkę wiatrołomów i śniegołomów w lesie gminnym;
5) uchylenia uchwały nr 6/2013 z dnia 29 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek mienia gminnego na terenie sołectwa Cygany dla Stowarzyszenia Ludowego Zespołu Sportowego;
6) wyrażenia zgody na dzierżawę działek gminnych nr 1384/71, 1384/72 boiska i obiektu sportowego na terenie Sołectwa Cygany.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie zebrania.


Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.SOŁTYS  SOŁECTWA  CYGANY
Marcin Zawada
 

cygany
 W niedzielę 30 sierpnia 2015 r. w Rzeszowie odbyły się Dożynki Diecezji Rzeszowskiej i XV Dożynki Województwa Podkarpackiego. W tych uroczystościach wzięło udział 150 delegacji z całego Podkarpacia - również przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu tarnobrzeskiego. Gminę Nowa Dęba reprezentowały panie z zespołu „Cyganianki” z Cyganów, które przygotowały przepiękny wieniec dożynkowy oraz chleb wypieczony z tegorocznej mąki. Na placu katedralnym została odprawiona uroczysta Msza święta dziękczynna za tegoroczne zbiory, której przewodniczył Biskup Rzeszowski Jan Wątroba. Na zakończenie uroczystości nastąpiła prezentacja przepięknych wieńców dożynkowych w barwnym korowodzie - dzieło „Cyganianek” wyróżniało się artyzmem. Każda delegacja otrzymała pamiątkowy dyplom. Kilka tysięcy uczestników święta wysłuchało listu Prezydenta A. Dudy skierowanego do rolników, w którym wyraził wdzięczność za ich trud.
doz.woj.png


doz. woj 1.png