Wpisy użytkownika Cygany z dnia 1 sierpnia 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 
O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa Cygany,
że 2 sierpnia 2015 r. tj. w niedzielę o godz. 1400  
w budynku Centrum Kultury Lasowiackiej
odbędzie się zebranie,
na które zapraszam wszystkich mieszkańców

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawa dzierżawy szatni i boiska sportowego w Cyganach dla Stowarzyszenia Ludowego Zespołu Sportowego Cygany.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie zebrania.

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

                                         SOŁTYS SOŁECTWA
                                           MARCIN ZAWADA