Wpisy użytkownika Cygany z dnia 18 marca 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 

Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury – Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach.

CEL KONKURSU:
Propagowanie tradycji folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.

UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na stworzenie oryginalnej palmy wielkanocnej. Mogą to być prace wykonane przez dzieci i dorosłych.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: dzieci i młodzież, dorośli , praca zbiorowa (min. 5 osób).
Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie robioną palmę, każdą pracę należy podpisać, podać wiek i miejsce zamieszkania.

KRYTERIA OCENY:
Organizator powołuje 3-osobową Komisję Konkursową, która oceniając prace będzie brała pod uwagę: różnorodność użytych materiałów, tradycyjne techniki, nawiązanie do tradycji palm wielkanocnych. Werdykt Komisji jest niepodważalny.

NAGRODY:
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział.
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

TERMIN:
Termin składania prac upływa 26 marca 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 27 marca 2015 r. o godz. 18:30 w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. Nagrodzone palmy zostaną wyeksponowane na wystawie.

Informacji na temat konkursu udziela kierownik CKL p. Halina Ordon.
Telefon kontaktowy: 787620333
o5ye66qWYIZp,palmy.jpg