Wpisy użytkownika Cygany z dnia 27 lutego 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 O G Ł O S Z E N I E

Informuję mieszkańców sołectwa  Cygany,
że 1 marca 2015 r. tj. w niedzielę o godz. 1200  
w budynku Centrum Kultury Lasowiackiej
odbędzie się zebranie,
na które zapraszam wszystkich mieszkańców

Porządek zebrania :

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór protokolanta.
4. Sprawozdanie sołtysa z działalności w okresie między zebraniami.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania tj. z 21 września 2014 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
1) zaopiniowanie zmian w Statucie Sołectwa Cygany;
2) wykonanie trzebieży i wycinki drzew na terenie młodnika w lesie gminnym w Cyganach;
3) wyrażenia zgody na wycinkę  wiatrołomów i śniegołomów  w lesie gminnym.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie zebrania.

Z uwagi na ważność omawianych spraw bardzo proszę mieszkańców o liczny udział w zebraniu.

                                         SOŁTYS SOŁECTWA
                                       RYSZARD SAMOJEDEN