Wpisy użytkownika Cygany z dnia 30 grudnia 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Podczas XV Sesji RM Miasto Dęba, która odbyła w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2015r. zadałem pytanie dotyczące wycinki drzew na OSADNIKU w CYGANACH.
„Mieszkańcy Cygan z niepokojem patrzą na wycinkę drzew na Osadniku „Cygany”.
Niepokój ten jest spowodowany tym, że w przypadku zbyt dużej wycinki drzew może nastąpić pylenie złożonego tam materiału na domostwa a w przypadku wycinki na wałach okalających ten teren może spowodować ich obsuwanie.
Teren Osadnika „Cygany” został zadrzewiony w związku z jego rekultywacją.
Rekultywacja poprzez zadrzewienie nie jest najtańszą formą
ale dla tego terenu najlepszą.
W związku z tym pragnę zapytać:
- na jaką ilość drzew właściciel Osadnika otrzymał zezwolenie na
wycinkę i z jakiego rejonu Osadnika (środek, obwałowania)
-czy podczas wydawania decyzji była brana pod uwagę możliwość
pylenia tego terenu i ewentualnego obsuwania się skarp
obwałowania a co się z tym wiąże pogorszenia warunków życia
mieszkańców”
Moje zapytania poparł radny Stanisław Skimina, który stwierdził, że
Mieszkańcy Chmielowa również są zaniepokojeni wycinką drzew na Osadniku „Cygany”.
Burmistrz MiG p. Wiesław Ordon powiedział, że po sprawdzeniu wszystkiego konkretna odpowiedź zostanie udzielona do 10 stycznia .
Należy dodać, że w wyniku złego eksploatowania Osadnika problem może dotyczyć nie tylko mieszkańców Cygan czy Chmielowa ale i mieszkańców Stalów czy też Tarnobrzega.