Wpisy użytkownika Cygany z dnia 13 grudnia 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 
KARTA  ZAPYTANIA  Nr .......
(Zapytanie przesłane do Urzędu Miasta i Gminy  drogą elektroniczną dn.13.12.2015r)

1.    Imię i nazwisko radnego: Marian Tomczyk

2.    Zapytanie dotyczy: W związku z zainteresowaniem mieszkańców kupnem działek

„Przy stadionie” w Cyganach zwracam się z zapytaniem.

1) Kiedy jest przewidywana sprzedaż działek „Przy stadionie” w  Cyganach ?

2) Na jakich zasadach będzie się odbywać sprzedaż powyższych działek ?

3) Które z działek zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności do sprzedaży?

4) Jakie kroki powinien podjąć zainteresowany mieszkaniec  kupnem działki?Proszę o pisemną odpowiedź