Wpisy użytkownika Cygany z dnia 4 listopada 2015

Liczba wpisów: 1

cygany
 
I N F O R M A C J A
dla mieszkańców Cygan

W związku ze zmianą umów na wodę przez PGKiM  Nowa Dęba informuję, że zostanie oddelegowany pracownik tego przedsiębiorstwa na teren Cyganów celem umożliwienia mieszkańcom podpisania w/w umowy .
O terminie mieszkańcy zostaną dodatkowo poinformowani.
Wstępnie jest planowane aby odbyło się to w „sołtysówce” w CKL podczas zbierania przez Sołtysa podatku.
Marian Tomczyk

W ostatnim czasie mieszkańcy Cygan byli informowani , że muszą zgłosić się do PGKiM w Nowej Dębie celem podpisania  nowej umowy na wodę.
Temat ten podniosłem podczas ostatniej Sesji RM w dniu 29 października br. Poprosiłem obecnego na Sesji Prezesa aby umowy były dostarczane na wcześniejszych zasadach tj. dostarczane przez pracownika PGKiM mieszkańcom  podczas odczytów wodomierza a przy następnej były odbierane ( tak to było praktykowane do chwili obecnej).  Argumentowałem to, że wielu pracujących mieszkańców będzie musiało wziąć urlopy aby podpisać tą umowę, że będzie to uciążliwością dla ludzi starszych, samotnych. W sumie jest to uciążliwością dla wszystkich mieszkańców, którzy muszą w większości jechać specjalnie do siedziby PGKiM celem podpisania tejże umowy. Niestety Prezes stanął na nieugiętym stanowisku aby mieszkańcy przyjeżdżali podpisywać umowy do siedziby PGKiM do Nowej Dęby.
W trakcie dyskusji głos zajął Burmistrz MiG stając po stronie mieszkańców powiedział, że w porozumieniu z Prezesem zostanie oddelegowany pracownik do Cygan celem podpisywania tych umów przez mieszkańców.
W dniu dzisiejszym ( 4.listopada) podczas rozmowy telefonicznej z p. Burmistrzem dostałem potwierdzenie oddelegowania pracownika do Cygan celem podpisywania umów na wodę i odbędzie się to w dniach poboru podatku przez Sołtysa.


Przypomnę moje słowa jakie wypowiedziałem gdy PGKiM chciało skrócić trasy przejazdu samochodu odbierającego odpady -  to nie mieszkańcy są dla PGKiM ale PGKiM dla mieszkańców.  
Zdaje się , że PGKiM często o tym zapomina a należałoby o tym pamiętać.

Marian Tomczyk

images.jpg