Wpisy użytkownika Cygany z dnia 11 sierpnia 2014

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Nowa Dęba, dnia 11.08.2014r

KARTA  INTERPELACJI  Nr 17


1.    Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację MARIAN TOMCZYK

2.    Interpelacja dotyczy  drogi powiatowej relacji Chmielów – Cygany – Stale.
W związku z bardzo częstymi przejazdami pojazdów nalężących do firmy ASA na wyżej wymienionej trasie zwracam się z prośbą o uczulenie odpowiednich służb celem ich zaprzestania. Drogą relacji Chmielów- Cygany – Stale mogą się poruszać pojazdy o całkowitym tonażu do 8 ton. Pojazdy firmy ASA poruszające się po tej drodze  znacznie przekraczają dozwolony tonaż .
Mieszkańcy Cygan wyrażają sprzeciw takim przejazdom i proszą o jak najszybszą interwencję