Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 marca 2014

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Gimnazjum w Cyganach po 11 latach kończy działalność


Na lutowej sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali zamiar likwidacji Gimnazjum w Cyganach.

Burmistrz Wiesław Ordon jeszcze przed sesją poinformował Radę Sołecką o tym, że na sesji radni będą głosowali w sprawie wygaszenia Gimnazjum z końcem sierpnia 2014 roku. Od dwóch lat nie odbywa się nabór do gimnazjum z powodu braku wystarczającej liczby uczniów, dlatego trzeba było proces wygaszania gimnazjum zakończyć i ustalić obwód gimnazjalny dla uczniów z Cyganów. Rodzice po trzech spotkaniach z władzami gminy ustalili, że skierują swoje dzieci do Gimnazjum w Jadachach.

   Mury tamtejszej podstawówki w czerwcu opuści sześcioro uczniów, którzy podejmą naukę w Gimnazjum w pobliskich Jadachach.
W Gimnazjum w Cyganach od początku działało jako jednociągowe, a liczba uczniów wahała się od 17 do 21 w oddziale. Jednak z roku na rok, do tamtejszej szkoły podstawowej zapisywano coraz mniej dzieci. Demograficzny niż w Cyganach szczególnie jest odczuwalny od dwóch lat, kiedy nie było naboru do pierwszych klas gimnazjum. - Przed dwoma laty mieliśmy deklarację od dziesięciu rodziców, że ich dzieci przyjdą do gimnazjum, ale ostatecznie przyszło ośmioro – przypomina Danuta Serafin, dyrektor Zespołu Szkół w Cyganach. - W ubiegłym roku podstawówkę ukończyło także ośmioro uczniów. W tym roku także mamy sześcioro absolwentów w podstawówce.

    Uczniowie obecnej trzeciej klasy gimnazjum są ostatnim rocznikiem, który opuści mury tej szkoły. Dyrektor Serafin nie kryje żalu z powodu wygaszenia gimnazjum, tym bardziej, że szkolnej infrastruktury nie ma się co wstydzić. Szkoła jest nieźle wyposażona w pomoce naukowe i zaplecze sportowe.
Gimnazjum może do Cygan powrócić, jeśli tylko liczba uczniów w szkole się zwiększy. Taka deklaracja padła zresztą ze strony burmistrza Nowej Dęby.
Nadzieje są, bo dziś Szkoła Podstawowa w Cyganach, łącznie z maluchami z oddziału przedszkolnego liczy 80 dzieci. Liczba maluchów zapisywanych do przedszkola z roku na rok zwiększa się.

Po przejściu gimnazjalistów z Cygan do Jadachów, tamtejsze klasy będą liczyć około 20-25 uczniów.

RL/MM


Należy dodać, że podczas posiedzenia Komisji Oświaty na parę dni przed sesją po burzliwych dyskusjach  nad gimnazjum w Cyganach i trzech głosowaniach co do projektu uchwały dotyczącej gimnazjum uchwała została zaopiniowana pozytywnie.  Odbyło się aż trzy głosowania ponieważ w pierwszych dwóch liczba głosów za likwidacją była taka sama jak przeciw likwidacji. Rozstrzygneło trzecie głosowanie .
Podczas Sesji przeciwko uchwale głosowało dwóch radnych , trzech wstrzymało się od głosu a dziewięciu głosowało za.
k1WWwl6haFOE2c-Zxb2Im2JiTamVVZZ2ZqBmj0WqmQ,gimn._w_cyganach.jpg
 

cygany
 
Odwodnienie w Cyganach – wiele zrobiono, jeszcze trochę do zrobienia.
Spotkanie z Radą Sołecką w Cyganach rozpoczęło się od tematyki odwodnienia niektórych dróg, które jeszcze w tej wsi oczekują na realizację. Sołtys Ryszard Samojeden na spotkanie z burmistrzem Wiesławem Ordonem zaprosił mieszkańców, którzy zgłaszają problem z odwodnieniem posesji leżących przy drodze gminnej na tzw. Zajęczym Ługu.
- Gmina przygotowała się do odwodnienia całego Zajęczego Ługu poprzez wykonanie rowu melioracyjnego, do którego można odprowadzić wszelkie wody opadowe z tego terenu. Jednakże to mieszkańcy muszą porozumieć się pomiędzy sobą, aby wyrazić zgodę na wykonanie niewielkich cieków doprowadzających wody opadowe do rowu głównego przez ich nieruchomości – przypomniał W. Ordon.
Długa dyskusja pomiędzy mieszkańcami nie przyniosła oczekiwanego efektu. Członkowie Rady Sołeckiej zwrócili się do sołtysa i burmistrza o indywidualne rozmowy z mieszkańcami, celem uzyskania zgody na wejście w ich teren.
W rozmowie poruszono kwestię odwodnienia drogi "Na Piasek" w okolicach szkoły. Temat ten wymaga specjalistycznego opracowania projektowego. W trakcie rozmowy na tematy związane z wodami, jeden z członków Rady Sołeckiej zwrócił się do burmistrza o to, by wystąpić do właściwej instytucji o podwyższenie wałów na Trześniówce. W związku z tym, że systematycznie podnosi się wały na Wiśle, wskazane byłoby także zabezpieczenie tej rzeki, aby woda z cofki nie dostała się do wsi.

Jak zachęcić do osiedlania się w Cyganach?
Członkowie Rady Sołeckiej podjęli dyskusję nad sposobem zwiększenia sprzedaży działek na osiedlu domów jednorodzinnych przy stadionie, aby zwiększała się liczba mieszkańców wsi. Zwrócono uwagę, że wycena biegłego rzeczoznawcy jest zbyt wygórowana i dlatego sprzedaż jest niewielka. Burmistrz poinformował, że zasady wyceny nieruchomości określają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisy wykonawcze do niej. Natomiast Rada Miejska w imieniu wsi może ustalić sprzedaż działek gminnych pod budownictwo jednorodzinne z bonifikatą lub sprzedaż wieczystego użytkowania. To pierwsze rozwiązanie wywołało ożywioną dyskusję i ustalono, iż radni sołeccy zajmą się tym tematem na kolejnym posiedzeniu.
Burmistrz przypomniał, że gmina przygotowała dokumentację na odwodnienie przyszłego osiedla domów jednorodzinnych obok stadionu. Projekt opiewa na kwotę 600 tys. zł. Burmistrz poinformował, że dokumentacja ta będzie wykorzystana do ubiegania się o środki unijne na to ważne zadanie.

Ustalono kolejną drogę do modernizacji.
W dalszej części zebrania dyskutowano nad modernizacją jednej z dróg, która w tym roku ma otrzymać nawierzchnię bitumiczną. Burmistrz poinformował, że w tym roku na terenie Cyganów zostanie wyasfaltowany odcinek o długości ok. 470 mb. Sołtys przypomniał, że na zebraniu wytypowano drogę biegnącą od "Cygańskiej Ulicy" (zwanej przez mieszkańców Duża Ulicą) w kierunku "Małej Ulicy". Ponieważ planowany przez gminę zakres nie obejmie całej drogi, dlatego członkowie rady ustalili, że wykonany będzie odcinek od "Cygańskiej Ulicy" do domów przy tej drodze położonych.

Wieś pomoże klubowi w zagospodarowaniu terenu.
Obecny na zebraniu Rady Sołeckiej prezes LZS Cygany Zbigniew Małek zwrócił się do zebranych o pomoc wsi przy odwodnieniu terenu obok nowo wybudowanej szatni. Obecnie wykonano własnymi siłami odwodnienie powierzchniowe, jednak dla estetycznego zagospodarowania tego terenu należałoby pomyśleć nad innym sposobem odprowadzenia wód z tej części stadionu. Członkowie Rady Sołeckiej wyrazili aprobatę dla wsparcia tego zamierzenia, przewidując przekazanie środków np. ze sprzedaży drewna. Prezes zwrócił się także o doświetlenie boiska wielofunkcyjnego przy szkole, aby móc prowadzić na nim treningi w godzinach wieczornych.

Poprawić wizerunek wsi.
W czasie spotkania poruszono temat rozwoju oświetlenia na terenie sołectwa. Zgłoszonych zostało kilka punktów, które należałoby doświetlić. Mieszkańcy zwrócili się również do burmistrza o wyłagodzenie zjazdu na "Cygańską Ulicę" z drogi powiatowej. Dyskutowano także nad poprawą wizerunku centrum wsi, obok sklepu, który znajduje się na prywatnej posesji. Zobowiązano sołtysa, aby skontaktował się z właścicielką sklepu celem uzgodnienia zagospodarowania tego centralnego terenu wsi. Radny Marian Tomczyk po raz kolejny poruszył kwestię wycinki drzew przy drodze powiatowej z Cyganów do Chmielowa. Burmistrz W. Ordon poinformował obecnych, że wystąpił do Starosty Tarnobrzeskiego o zgodę na wycinkę 20 topól przy tej drodze. Póki co otrzymał zgodę na wycinkę jednej topoli, która została wycięta.


UMiG


osiedle.jpg
  • awatar #JWoww#<3#: Fajny wpis , dopiero zaczynam , zapraszam do mn , do komentowania mojego najnowszego wpisu, obserwuje myśle że ty też :)
Pokaż wszystkie (1) ›