Wpisy użytkownika Cygany z dnia 4 lipca 2013

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Burmistrz MiG Nowa Dęba podpisał umowę dotacji na realizację zadania: Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Cygany (działka ewidencyjna nr.1654, 1538) i Jadachy (działka ewid. nr.920) z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie na kwotę
56 000zł. Gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału własnego w wysokości minimum 20% przyznanej dotacji.