Wpisy użytkownika Cygany z dnia 16 lipca 2013

Liczba wpisów: 5

cygany
 


 


   Projekt „Zawód kierowca – szansa dla firmy” daje możliwość nabycia i podwyższenia kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w branży transport i gospodarka magazynowa.

   Skierowany jest do 70 Przedsiębiorstw i ich 220 Pracowników – 12 kobiet i 208 mężczyzn – zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego, zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

Oferowane są szkolenia w zakresie:

- kursu prawa jazdy kat. C + kwalifikacje wstępne na przewóz rzeczy,

- kursu prawa jazdy kat. C+E,

- kursu prawa jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna na przewóz osób.  Projekt realizowany jest od 01.05.2013 do 30.04.2015 r.  Projekt „Zawód kierowca – szansa dla firmy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet nr VIII,  Działanie 8.1, Poddziałanie nr 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz doradztwo dla przedsiębiorstw.   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.akademiaobywatelska.eu oraz w Biurze Projektu przy ul. Hetmańskiej 4/10, 35-045 Rzeszów, tel./fax: 17 740 38 87
 

cygany
 
Cygany:


Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach zaprasza na Dni Kultury Lasowiackiej. Impreza odbędzie sie 20 i 21 lipca (sobota, niedziela) w CKL w Cyganach.