Wpisy użytkownika Cygany z dnia 6 czerwca 2013

Liczba wpisów: 3

cygany
 
KARTA  INTERPELACJI  Nr 6


1.Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację : Marian Tomczyk

2.Interpelacja dotyczy : Rowu melioracyjnego przy drodze Szeroka Ulica
Obfite wiosenne deszcze spowodowały częściowe rozmycie skarp, przesunięcia betonowych elementów wzmacniających a co za tym idzie zamulenie przepustów i dna rowu odwadniającego.
W związku z tym zwracam się z prośbą o wykonanie przeglądu uszkodzeń na w/w rowie
oraz zgłoszenia wykonawcy tego rowu dokonania ich poprawy  jako, że rów znajduje się w okresie gwarancyjnym a jego uszkodzenia  wskazują na słabą stabilność skarp co może być spowodowane wadliwością ich wykonania
 

cygany
 
Wszyscy możemy dopomóc w wygraniu konkursu wysyłając sms o treści nrolnik 4 na numer 72069.
Uwaga głosowanie trwa do 09.06.2013r do godz. 24.00.

Więcej wiadomości pod adresem:
www.nowiny24.pl/(…)article…
 

cygany
 
6 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Była to KOMISJA OBJAZDOWA obiektów sportowych (stadion, siłownia, basen) znajdujących się na terenie Nowej Dęby.
Miała ona za cel zapoznanie się członków Komisji z faktycznym stanem tych obiektów.
13 czerwca odbędzie się druga  Komisja , z tym że objazd  będzie dotyczył obiektów sportowych znajdujących się w sołectwach naszej gminy.