Wpisy użytkownika Cygany z dnia 13 marca 2013

Liczba wpisów: 1

cygany
 
           REGULAMIN KONKURSU NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury – Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach.

                                  CEL KONKURSU:
Propagowanie tradycji folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Pogłębienie wiedzy na temat symboliki znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej , oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego  robienia palm.

                                    UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie może wziąć udział każdy , kto ma pomysł na stworzenie oryginalnej palmy wielkanocnej. Mogą to być prace zbiorowe  jak i indywidualne wykonane przez dzieci i dorosłych.
Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
    dzieci i młodzież
    dorośli
    praca zbiorowa (rodzinna , klasowa)  
Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie robioną palmę , każdą pracę należy podpisać, podać wiek i miejsce zamieszkania.

                                     KRYTERIA OCENY
Organizator powołuje  3 – osobową Komisję Konkursową , która oceniając prace będzie brała pod uwagę:
    różnorodność użytych materiałów
    tradycyjne techniki
    nawiązanie do tradycji palm wielkanocnych
Werdykt Komisji jest niepodważalny.

                                    NAGRODY:
Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział.
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia.

                                   TERMIN:
Termin składania prac upływa 21marca 2013 r.

                                    ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 22marca 2013 r. o godz. 18 w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach.
Nagrodzone palmy zostaną wyeksponowane na wystawie w Niedzielę  Palmową w Kościele Parafialnym w Cyganach.

Informacji na temat konkursu udziela kierownik CKL p . Halina Ordon .
Telefon kontaktowy 787620333