Wpisy użytkownika Cygany z dnia 11 września 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Podziękowania należą się:
-Towarzystwu Wspierania Inicjatyw Społecznych „INICJATYWA” w Cyganach,
-Radzie Sołeckiej w Cyganach,
-Burmistrzowi MiG nowa Dęba,
-Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu
-Zespołowi Ludowemu „CYGNIiANKI”,
-Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyganach,
-Ludowemu  Zespołowi  Sportowemu w Cyganach,
-Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach,
-Stowarzyszeniu na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany,
-Samorządowemu Domowi Kultury w Nowej Dębie,
-Kołu Łowieckiemu „RYŚ” w Nowej Dębie
-Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
-Straży Miejskiej w Nowej Dębie,
-Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Nowej Dębie,
-F.H.U „TRIO – NIS” p. Lesławowi i Danucie Kosior,
-Drukarni „NOVA” w Tarnobrzegu,
-Zakładowi Mięsnemu „SOKOŁÓW” z Sokołowa Podlaskiego
-Zakładowi Mięsnemu „DOBROWOLSKI”  a Wadowic Górnych
-Zakładowi Mięsnemu „MARTIKA” z Radomyśla Wielkiego,
-Ochotniczemu Hufcowi Pracy w Tarnobrzegu,
-Firmie ORIFLAME
Wielu, wielu osobom, które zaangażowały się w przygotowanie „VIII PIKNIKU CYGAŃSKIEGO”