Wpisy użytkownika Cygany z dnia 26 czerwca 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Starostwo tarnobrzeskie otrzymało 5.6 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych na remonty zniszczonych urządzeń podczas powodzi w 2010r. (drogi, mosty, przepusty ).
W wyniku dofinansowania gruntownemu remontowi zostanie poddany most na Trześniówce , na drodze powiatowej pomiędzy Cyganami a Chmielowem.
 

cygany
 
Odwodnienie Szerokiej Ulicy – co dalej?
Prace przy odwodnieniu Szerokiej Ulicy ruszyły w bardzo dobrym tępie i nic nie wskazywało na to, że budowa nie zostanie oddana w terminie.
Można mieć było pewne zastrzeżenia ale wszystko to było do poprawy.
Od pewnego czasu prace stanęły.
Stało się to w związku z wycofaniem się firmy z realizacji zadania.
Przyczyn może być wiele ale najbardziej prawdopodobną przyczyną wydaje się niedoszacowanie kosztów  na etapie składania oferty przez firmę  do przetargu.
Niestety nie zawsze firma, która zaoferuje najniższą cenę wywiązuje się należycie z umowy.
Co dalej?
Zostało wystosowane pismo do wykonawcy  z konsekwencjami jakie będą się wiązały z zerwaniem umowy i nie wykonaniem zadania.
Dodać należy , że odwodnienie Szerokiej Ulicy miało dofinansowanie ze środków powodziowych z Ministerstwa i w przypadku  nieotrzymania przez Gminę powyższego dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem terminów  na pewno będzie dochodzić od wykonawcy rekompensaty z tego tytułu.
Czy to się firmie opłaci?