Wpisy użytkownika Cygany z dnia 24 kwietnia 2012

Liczba wpisów: 5

cygany
 
23.04 br. ogodz. 16.00 odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami Cygan, którzy nie posiadają wykonanego przyłącza kanalizacyjnego.

Każdy kto nie ma wykonanego przyłącza a ma taką możliwość powinien wpłacić pieniądze za przyłącze do 15 maja br.
 

cygany
 
Głównym rwmatem były zagrożenia jakie mogą wyniknąć z przejęcia przez Miasto Tarnobrzeg "KOPALNI MACHÓW" w przypadku braku finansów na dalszą rekultywację terenów pokopalnianych.
Na DEBACIE byli obecni: Starosta Tarnobrzeski, Wójtowie iBurmistrzowie Koprzywnicy, Łoniowa, Grębowa, Baranowa Sandomierskiego wraz z radnymi.
Samorząd Nowej Dęby reprezentowali Burmistrz Wiesław Ordon oraz radni:Marian Tomczyk, Stanisław Skimina, Kazimierz Skimina oraz Paweł Antończyk - pracownik Urzędu MiG Nowa Dęba.
Wszyscy z nich wyrażali opinię negatywną co do przejęcia Kopalni przez Miato Tarnobrzeg.
Obecny był również Dyektor Kopalni Machów, kopalni Jeziórko, przedstawiciele Związków Zawodowych.
Prezydenta Tarnobrzega reprezentował dyrektor jego biura.
Debata , debatą wszystko jednak zależy od głosowania Radnych Rady Miejskiej Tarnobrzega czy wyrażą na to zgodę .Nie ma w tym temacie wśród Radnych jednomyślności.
Głosowanie odbędzie się na Sesji Rady Miasta Tarnobrzega w najbliższy czwartek.
Dodać należy , że Ministerstwo wyraziło pozytywną opinię w tym temacie.

Więcej na temat debaty na stronie Echa Dnia pod adresem: www.echodnia.eu/(…)article…
 

cygany
 
Głównym tematem Komisji , która odbyła się w dniu 23.04. o godz. 15.00 było zaopiniowanie uchwały

“w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród”


oraz

“sprawa warunków i trybu finansowania sportu na terenie miasta i gminy- dotacje dla klubów sportowych”

 

cygany
 
25.04.2012r. o godz. 13.30 odbędzie się Komisja Budżetowa.
 

cygany
 
14 marca br. odbyło się pierwsze spotkanie robocze na którym rozpoczeły się  prace nad tą Strategią.
Z Cygan na tym spotkaniu byli obecni: Marian Tomczyk, Znigniew Małek, Danuta Serafin.
Poniżej prezentujemy raport z tego spotkania.
Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z nim wniesienie ewentualnych uwag i propozycji zmian zaproponowanej misji.
Strategia ta dotyczy nas wszystkich i będzie rzutować na dalsze kierunki rozwoju Gminy tak, że powinniśmy zaangażować jak największe siły aby wypracować strategię, która będzie nam odpowiadać
i spełniać nasze oczekiwania.