Wpisy użytkownika Cygany z dnia 1 lutego 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 


Została podpisana umowa przez GMINĘ NOWA DĘBA na  dofinansowanie z  PROW  budowy szatni przy stadionie LZS Cygany.
Dofinansowanie wyniesie 260 tys. zł przy całkowitym koszcie inwestycji wg. kosztorysu
517 651 zł.

Wpis został powtórzony w związku z problemami technicznymi.
  • awatar gość: Super.
  • awatar gość: gratulacje:)
Pokaż wszystkie (2) ›
 

cygany
 
Zorganizujcie „Dzień Fair Play”  i wygrajcie dla swojej szkoły nowoczesną tablicę interaktywną z oprogramowaniem oraz udział maskotek UEFA w wydarzeniu w Waszej szkole!!!

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest pomysł na „Dzień Fair Play”, czyli scenariusz wydarzenia promującego ideę kibicowania fair play oraz zasad bezpiecznego zachowania na stadionie. „Dzień Fair Play” może zostać zaplanowany na terenie szkoły bądź może to być na przykład pobliski park, stadion, rynek miasta. ”Dzień Fair Play” może być np. okazją do zorganizowania działań integrujących społeczność lokalną. Lokalny happening, turnieje sportowe, wystawa prac uczniów, warsztaty teatralne, konkursy, koncerty – co dokładnie wydarzy się podczas Dnia zależy od Waszej kreatywności. Ważne, żeby wydarzenie nawiązywało tematycznie do idei przewodniej VI edycji Programu.

Uczestnicy


W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie szkoły oraz przedszkola - także te, które nie przystąpiły do VI edycji programu „Szkoła bez przemocy”. Każda placówka może wysłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu na opracowanie scenariusza „Dnia Fair Play” (będzie mogła uczestniczyć tylko w jednym wydarzeniu). Pomysł na wspólne wydarzenie lokalne może zgłosić też kilka szkół. W tym przypadku jedna ze zgłaszających grupę placówek będzie szkołą zgłaszającą, a pozostałe szkołami współorganizującymi. Szkoły mogą też zaprosić do współpracy przy organizacji „Dnia Fair Play” także społeczność lokalną (np. samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, lokalnych przedsiębiorców).
UWAGA: Zaangażowanie w opracowanie scenariusza i organizację „Dnia Fair Play” społeczności lokalnej będzie jednym z głównych kryteriów oceny nadesłanych projektów.

Zgłoszenia

Scenariusze przyjmujemy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Programu. Po wypełnieniu formularza należy zaakceptować regulamin oraz jego postanowienia. Po kliknięciu "Zapisz" formularz rejestracyjny zostanie zachowany na naszym serwerze. Na adres mailowy szkoły podany w zgłoszeniu zostanie wysłany mail z potwierdzeniem zgłoszenia do konkursu.
Na scenariusze czekamy do 4 marca 2012r.

Rozstrzygnięcie

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej programu „Szkoła bez przemocy” do 12 marca 2012r. Szkoła, której scenariusz zostanie oceniony najwyżej zobowiązuję się do zorganizowania opisanego wydarzenia w wyznaczonym przez Organizatorów terminie. Organizatorzy zapewniają wsparcie promocyjne - w „Dniu Fair Play” wezmą udział oficjalne maskotki UEFA EURO 2012, a wydarzenie zostanie objęte patronatem medialnym dziennika regionalnego prowadzącego Program.

Nagrody

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna. Nagrodą dla szkoły zgłaszającej scenariusz jest nowoczesna tablica interaktywna wraz z oprogramowaniem edukacyjnym.

Regulamin

Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa w konkursie określa regulamin konkursu. Przed przystąpieniem do konkursu bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Kontakt

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Biuro Programu. e-mail: szkolabezprzemocy@profile.com.pl
Partnerem merytorycznym konkursu jest spółka PL. 2012, organizator akcji społecznej „2012 – Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami”.Więcej informacji o konkursie na stronie szkolabezprzemocy.pl