Wpisy użytkownika Cygany z dnia 4 listopada 2012

Liczba wpisów: 1

cygany
 

4 listopada 2012r. w CKL  w Cyganach  odbył się dyżur radnego Mariana Tomczyka oraz posła Mirosława Pluty.
Współgospodarzem dyżuru był sołtys Ryszard Samojeden.  Swoją pomocą  służyła również p. Halina Ordon – kierownik Centrum Kultury Lasowiackiej.
Podczas spotkania na które przybyli mieszkańcy Cygan były poruszane nie tylko sprawy dotyczące naszej miejscowości (odwodnienia, chodnika, parkingu  przy PKP  i inne) były też poruszane tematy szersze : brak pracy, likwidacja sądów, podwyżki emerytur, pozyskiwanie funduszy na inwestycje drogowe i inne.
O naszych sprawach należy mówić głośno i zainteresować nimi jak najszerszy krąg ludzi, którzy mogą nam w tym dopomóc,  bo  to może w przyszłości zaowocować realizacją naszych zamierzeń.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym spotkaniu.