Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 października 2012

Liczba wpisów: 3

cygany
 
Interpelacja dotyczy : dokończenia chodnika przy drodze powiatowej i
budowy miejsc parkingowych.


Zwracam się z prośbą o podjęcie rozmów z PKP SA celem dokończenia
budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Cygany od torów kolejowych do istniejącego już chodnika tj. około 30 mb. oraz o budowę trzech miejsc parkingowych przy peronie przystanku kolejowego,teren ten jest własnością PKP.
Realizacja tych inwestycji poprawiłaby bezpieczeństwo osób
korzystających z połączeń kolejowych (zarówno pieszych jak i
zmotoryzowanych).
W obecnej chwili samochody oczekujące na przyjazd lub odjazd pociągu
parkują bezpośrednio na jezdni drogi powiatowej co stwarza realne
niebezpieczeństwo dla jej użytkowników.
Dodać należy , że z przystanku tego korzystają mieszkańcy nie tylko
Cygan ale i okolicznych miejscowości.

Marian Tomczyk
Radny RM w Nowej Dębie


Interpelacja złożona w Sekretariacie UMiG Nowa Dęba w dniu 3.10.2012r.
 

cygany
 
PRZEDSIĘBIORSTWO
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
i MIESZKANIOWEJ
w NOWEJ DĘBIE

W związku z interwencjami mieszkańców wsi Cygany dotyczącymi plagi chrząszczy na dzierżawionym przez Państwa terenie, na którym jest zasadzona wierzba energetyczna zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mających na celu wyeliminowanie tej plagi.

Chrząszcze te stanowią obecnie bardzo dużą uciązliwość, szczególnie dla dospodarstw znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie plantacji wikliny w związku z ich przemieszczaniem.

Proszę o informację jakie zostaną poczynione przez Państwa działania celem likwidacji tej uciążliwości.

Marian Tomczyk
Radny RM w Nowej Dębie

Powyższe pismo przekazałem 3.10.2012r. do PGKiM w Nowej Dębie oraz do wiadomości Burmistrzowi MiG Nowa Dęba.


Po rozmowie z Prezesem PGKiM oraz wiceprezesem zostałem poinformowany, że zostanie przeprowadzone opryskiwanie terenu na którym występują chrząszcze:
nie tylko wikliny ale i gospodarstw bezpośrednio do niej przylegających.
 

cygany
 
2. 10. 2012r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi Cygany, którzy nie są podpięci do kanalizacji w związku z brakiem możliwości takiego podpięcia (brak głównego rurociągu) a do których zachodzi techniczna możliwość doprojektowania i wykonania kanalizacji.
Spotkanie miało na celu wizję w terenie i ustalenie  jednego z wariantów kanalizacji(przepompownia, kanalizacja grawitacyjna, przydomowa oczyszczalnia).