Wpisy użytkownika Cygany z dnia 3 stycznia 2012

Liczba wpisów: 2

cygany
 
4 stycznia 2012r, godz. 15.15 - posiedzenie Komisji Budżetowej
 

cygany
 

Od nowego roku mieszkańcy gminy Nowa Dęba posiadający gospodarstwo zapłacą więcej podatku rolnego.
Jest to wynikiem ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.

P. Burmistrz uważając, że jest to zbyt wysoka podwyżka przedstawił uchwałę (uchwała poniżej) obniżającą cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego (za co należy mu podziękować).

Uzasadniając ją następująco:

„W związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS w dniu 19 października 2011 roku komunikatu w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2011 . , będącego podstawą do wyliczenia podatku rolnego w 2012r. Gdzie cena ta wynosi 74,18 zł za 1 dt (MP z 2011r. Nr 05 poz. 969) wnoszę o jej obniżenie do kwoty 55 zł za 1 dt. Obowiązująca średnia stawka żyta na 2011 rok wynosiła 37,64 zł za 1 dt. W związku z tym, że podatek wzrósłby prawie o 100% wnoszę o podjęcie uchwały zgodnie z treścią projektu.


UCHWAŁA NR XIV/115/2011
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.15911) ) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz.9692) ) Rada Miejska w Nowej Dębie uchwala co
następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. (M.P. Nr 95 poz. 969 z 2011r.) z kwoty 74,18 zł za dt do kwoty 55 zł za dt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej oraz Komisji Rolnictwa,
Melioracji i Ochrony Środowiska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012 roku.


Przeciwko tej uchwale zagłosowało jedynie dwóch radnych, którzy uważali, że chociaż planowana podwyżka z 37.64 zł za 1 dt na  74,18 zł za 1dt została obniżona do kwoty 55 zł za 1dt to i tak jest ona zbyt wysoka dla posiadaczy gospodarstw.

Na naszych ziemiach ciężko jest o uzyskanie plonów średnich dla kraju.
Prezes GUS ustalając średnią cenę skupu żyta powinien zróżnicować ją w zależności  od regionu i urodzaju.
Tam gdzie urodzaje są lepsze podatki powinny być wyższe a tam gdzie mniejsze – niższe.
Nie dość, że mamy słabe ziemie to jeszcze pogoda obniżyła wielkość plonów.
Wydawać by się mogło, że jeśli plony są niższe to i podatek rolny powinien być niższy.
Niestety tak nie jest. Jeśli plony są niższe to ceny zbóż są wyższe a co za tym idzie i podatek wzrasta.
Miejmy nadzieję, że kiedyś się to zmieni.
  • awatar gość: Młodzi w gospodarstwach nie chcą robić nie chcą też gospodarstw po przodkach,a więc ci którzy ziemię ukochali bo to przecież Polska ,bo patriotyzm teraz ze skromnych dochodów za jej chcąc nie chcąc użytkowanie dopłacą ja osobiście znam sporo młodych,którzy nie chcą dopłat z UE bo formularze do wypełnienia skomplikowane i nie chcą ziemi!!!
Pokaż wszystkie (1) ›