Wpisy użytkownika Cygany z dnia 28 lipca 2011

Liczba wpisów: 1

cygany
 
DOTACJE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY
2011-07-28
                                                   
OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Moja przyszłość z własną firmą”

Projekt jest adresowany do mieszkańców powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzega i realizowany w terminie:1.07.2010r. – 31.12.2012r.
Uczestnikami projektu mogą być niepracujące osoby fizyczne, które chcą założyć własną działalność gospodarczą i nie prowadziły działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie skorzystają z:

bezpłatnych usług szkoleniowo-doradczych obejmujących:

• opracowanie Indywidualnego Programu Działania
• szkolenia z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia biznesplanu własnej firmy
• specjalistyczne usługi informacyjne i doradcze
• pomoc w przygotowaniu dokumentacji do uzyskania i rozliczenia wsparcia finansowego

pomocy finansowej:

• jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40.000,00 zł
• wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej, wypłacanej w kwocie 1.000,00 zł miesięcznie, przez okres 6 miesięcy

Projekt realizowany jest w czterech edycjach. Kolejny nabory wniosków rekrutacyjnych planowany jest na I kwartał 2012r.

WNIOSKI O ZAKWALIFIKOWANIE DO PROJEKTU W RAMACH BIEŻĄCEGO, TRZECIEGO NABORU PRZYJMOWANE BĘDĄ
w dniach od 16 sierpnia do 29 sierpnia 2011r.

w biurze terenowym Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości w Stalowej Woli:
ul. 1 Sierpnia 12, III piętro, pok. 303
37-450 Stalowa Wola
pon.-pt. 8.00-16.00
tel./fax 015 842-41-55
stalowawola@opiwpr.org.pl
Formularze wniosków o zakwalifikowanie do projektu oraz pozostałe dokumenty programowe dostępne są na stronie projektu:
www.opiwpr.org.pl/pokl2010

Projekt „Moja przyszłość z własną firmą”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, realizowany jest przez Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, pełniącym w Programie rolę Instytucji Pośredniczącej.