Wpisy użytkownika Cygany z dnia 27 kwietnia 2011

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Zapraszamy do przeczytania artykułu na InfoNowaDeba.pl
pod tytułem Z wagonu do szatni.
Artykuł znajduje się pod adresem:
www.infonowadeba.pl/news.php?readmore=552
  • awatar gość: Widać, że niektórzy już nam zazdroszczą chociaż do rozpoczęcia budowy jeszcze daleko.
Pokaż wszystkie (1) ›
 

cygany
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie

zaprasza na

VIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 4 maja 2011r. (środa )

o godz. 1400 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie sanitarno-higienicznym na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu za 2010 r.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 rok,
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (ul. Kościuszki),
3) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu budynku starej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyganach na działalność handlową,
4) zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
5) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
6) wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Produkcji Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.
I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Mroczek