Wpisy użytkownika Cygany z dnia 24 kwietnia 2011

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 26 kwietnia 2011 r. (wtorek) o godz. 11.00 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, odbędzie się VII sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami - informacja.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok,
b) włączenia do Zespołu Szkół w Gorzycach Centrum Kształcenia Praktycznego,
c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów Sandomierski,
d) wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Chmielowie,
e) zmian Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu,
f) zatwierdzenia zmian w Statucie SPZZOZ w Nowej Dębie,
g) ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Tarnobrzeskiego,
h) przyjęcia rezygnacji Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego,
i) wyboru Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego,
j) wyboru Wicestarosty Powiatu Tarnobrzeskiego,
k) wyboru Członków Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego,
l) zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie,
ł) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski
 

cygany
 
Poniżej publikujemy oświadczenie jednego ze sponsorów Stali Nowa Dęba.


OŚWIADCZENIEW związku krążącymi plotkami o rzekomym niewywiązywaniu się z obietnic danych klubowi MKS STAL Nowa Dęba pragniemy oświadczyć co następuje :
Wszystkie wydatki na zakup sprzętu i wsparcie finansowe zostały sfinansowane i przekazane za zgodą i na prośbę trenera i Prezesa Pana Damiana Diektiarienki. A suma przekroczyła kwotę deklarowaną tj - 20 000 zł do msc.czerwca. W związku z tym że mimo wielu próśb Firma Biliński nie otrzymała KP za wpłacone pieniądze jak również pomimo wielu próśb do tej pory nie została podpisana z Nami umowa o sponsoring której bezwzględnie wymagała Nasza Firma.Zachowanie Pana Prezesa każe nam domniemywać że środki jakie przeznaczają potencjalni sponsorzy zostają zagospodarowane nieprawidłowo. A niegospodarność może mieć znamiona łamania prawa przez Pana Damiana Diektiarienkę. Wobec powyższego Firma Biliński niepodpisanie umowy sponsorskiej traktuje jako jednostronne zerwanie umowy przez Pana Damiana Diektiarienkę.

Szczegółowe wydatki możemy przesłać zainteresowanym osobom.

Prezes Firmy Biliński
Janusz Biliński