Wpisy użytkownika Cygany z dnia 9 listopada 2011

Liczba wpisów: 2

cygany
 
Została podpisana umowa pomiędzy Burmistrzem MiG Nowa Dęba a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie prac związanych z odmuleniem ŁUZYKA i uporządkowaniem jego otoczenia. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 125 350 zł. Kwota powyższa stanowi 80% wartości ogólnej zadania. Prace na Łuzyku będą wykonane w 2012 r

Zbiornik bezodpływowy ŁUZYK w Cyganach jest obiektem gromadzącym wodę gruntową, jak też i opadową z centralnego terenu wsi. Obiekt położony jest bardzo korzystnie rekreacyjnie, lecz z drugiej strony wysoki stan wód stwarza zagrożenie dla blisko położonych gospodarstw. Jednocześnie zbiornik, po odpowiedniej modernizacji, będzie służył także dla celów przeciwpożarowych.

Szansą na zagospodarowanie obiektu pod kątem możliwości gromadzenia wody i zagospodarowania rekreacyjnego jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.


W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujące prace:

- wykonanie nasypów uzupełniających skarpy zbiornika i jej wyprofilowanie;
- pogłębienie obrzeża dna zbiornika, dzięki czemu zwiększy się głębokość wody, co umożliwi prawidłowe warunki bytowania flory i fauny w okresie letnim i zimowym;
- umocnienie nadwodnych części wyprofilowanych skarp zbiornika żelbetowymi płytami typu KRATA;
- wykonanie zjazdu do zbiornika dla celów ppoż., gdzie na końcu zostanie wykonana studnia bez dna dla poboru wody;
- na nasypie zbiornika zostaną wykonane alejki żwirowe, przy których zainstaluje się 8 kompletów ławek z koszami na śmieci oraz jeden stolik do gry w szachy z ławeczkami;
- na górnej krawędzi nowych skarp zbiornika zostanie wykonana drewniana barierka ochronna;
- obok zjazdu wykonana zostanie kładka stalowa do zbiornika;
- w dwóch punktach zbiornik zostanie zabezpieczony siatką metalową z furtkami.

art. ze strony infonowadeba
www.infonowadeba.pl/news.php?readmore=799
 

cygany
 
Centrum Kultury Lasowiackiej
w Cyganach
zaprasza 10 listopada 2011r o godz. 17.00
na WIECZORNICĘ
z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
w programie

“część artystyczna”


w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół
w Cyganach
oraz koncert
Orkiestry Dętej z SOK Nowa Dęba.
Serdecznie zapraszamy.