Wpisy użytkownika Cygany z dnia 8 grudnia 2010

Liczba wpisów: 1

cygany
 
Rada Sołecka
Sołectwa Cygany
6.12.2010


   BURMISTRZ
          Miasta i Gminy
          Nowa Dęba


W związku z przeprowadzoną kontrolą Komisji Rewizyjnej w dniu 13 października 2010r
w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach zwrócono uwagę na uciążliwość sąsiedztwa
baru-kawiarni gdzie podawany jest alkohol.
   Wniosek z jakim wystąpiła komisja dot. likwidacji baru-kawiarni przy CKL jest dla społeczeństwa Cygany nie do przyjęcia.
Członkowie Rady Sołeckiej zwracają się do Pana Burmistrza z prośbą o dalsze przedłużenie umowy najmu.
Bar-kawiarnia jest dla młodzieży i starszych mieszkańców Sołectwa Cygany jedynym miejscem do spotkania, wymiany poglądów i spokojnej dyskusji.
Decyzja o rozwiązaniu umowy i likwidacja baru-kawiarni będzie miała daleko idące skutki,
ponieważ młodzież swoje spotkania przeniesie na ulice i przystanek.
Naszym zdaniem wszystkie zainteresowane strony powinny wypracować zgodne stanowisko, które będzie satysfakcjonowało wszystkich a przede wszystkim mieszkańców wsi Cygany.
Uważamy, że dodatkowo należy zasięgnąć opinii Zebrania Wiejskiego.

Do wiadomości
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury
w Nowej Dębie.

Pismo podpisało pięciu członków Rady Sołeckiej.
Trzech członków Rady było nieobecnych.