Wpisy użytkownika Cygany z dnia 4 września 2008

Liczba wpisów: 1

cygany
 
ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA:

1.    Art. 56 ust. 1 Statutu Gminy Nowa Dęba stanowi: Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, Burmistrz oraz Komisje, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.    Stan drogi oceniła komisja z Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba(burmistrz, pracownik odpowiedzialny za remonty dróg). Uznano konieczność poprawy stanu tej drogi. Do sołectwa Cygany został dostarczony kamień, który władze sołectwa zadysponowały do rozwiezienia w sołectwie, w tym na Ulicę Szeroką.

3.    Nie znam biuletynu „Głos z Cyganów”, (wydawca nie przekazał biuletynu do urzędu).
Dziękuję zaś za przekazany artykuł.
Swoje stanowisko co do modernizacji dróg w Cyganach przedstawiłem wielokrotnie na zebraniach wiejskich (najwyższy organ władzy w sołectwie). Zapraszam redaktorów do poczytania protokołów z zebrań i przedstawienia mieszkańcom informacji o moim stanowisku, co do możliwości modernizacji dróg, po wykonaniu kanalizacji. A radna Piwińska zapewne odniesie się do nieprawdziwych zarzutów opublikowanych w tym artykule. Z tego, co moja pamięć nie wykasowała, wynika, że były to życzenia wobec władz, a nie zapewnienia.

4.    Zgodnie z przyjętą kilka lat temu Kartą współpracy gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi, wnioski o udzielenie dotacji przyznaje burmistrz, po przedłożeniu protokołu przez komisję oceniającą. Komisja oceniająca składa się w połowie z przedstawicieli urzędu i członków stowarzyszeń nie biorących udziału w rozpatrywanym konkursie. Do każdego konkursu powoływana jest oddzielna komisja. Jeśli zapytanie zostanie skonkretyzowane (data konkursu, obszar i zadnie) podam konkretny skład komisji oceniającej wnioski. Nie zdarzyło się, abym dokonał zmian w propozycjach, jakie ustaliła komisja.

5.    Obecnie na zlecenie Województwa Podkarpackiego i Świętokrzyskiego oraz PKP opracowywane jest Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej 71. Ono określi, jak ta linia kolejowa będzie modernizowana pod potrzeby zelektryfikowanej magistrali, biegnącej do Warszawy, gdzie i jakie przystanki powstaną. Dzisiaj nikt nie jest w stanie na postawione pytania odpowiedzieć. W piśmie do PKP Przewozy Regionalne Rzeszów złożyliśmy wniosek o ujęcie w ramach tej modernizacji przystanku kolejowego w Cyganach.


Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Nowa Dęba, 4 września 2008 r.
  • awatar gość: Trudno to nazwać konkretnymi odpowiedziami. Odpowiedzi są ale prawie nic nie wiadomo. Po co więc zadawać pytania.
  • awatar gość: zgadzam się z przedmówca !
  • awatar Cygany: Artykuł "Cygańskie drogi" przekarzemy pani Radnej aby się do niego odniosła.
Pokaż wszystkie (6) ›