• Wpisów:2183
  • Średnio co: 2 dni
  • Ostatni wpis:20 dni temu
  • Licznik odwiedzin:387 987 / 4842 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Dziękujemy Mieszkańcom oraz Wszystkim , którzy wrzucili nakrętki.

"Dobro powraca"


 

 
Bezpieczeństwo na drogach.

Zgodnie z wykonanym projektem Organizacji Ruchu dla miejscowości Cygany rozpoczął się I etap ustawiania znaków drogowych.
Znaki zostały ustawione na drodze od Jadachów do szkoły w Cyganach oraz częściowo na drodze do Desnego .
Oznaczono jednoznacznie drogi z pierwszeństwem przejazdu do których można było do chwili obecnej stosować różne interpretacje.
Wprowadzono również na tych odcinkach ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę .
Wszystko to jest ukierunkowane w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników tych dróg.
 

 
Poprawa nawierzchni dróg asfaltowych.

Trwają prace związane z uzupełnianiem ubytków na drogach asfaltowych.

Cygany 16.06.2021 r.
 

 
Wyniki konkursu "ORYGINALNA PALMA WIELKANOCNA"
W dniu 25 marca komisja artystyczna powołana przez organizatora wyłoniła zwycięzców konkursu "Oryginalna palma Wielkanocna". Wszystkie palmy zostały wykonane z wielką starannością i pomysłowością. Do wykonania zostały użyte odpowiednie materiały i odpowiednie techniki, zgodne z regulaminem.Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody.Kategoria: Praca zbiorowa

I nagroda – Klub Senior Plus (Nowa Dęba)

II nagroda – Dom Pomocy Społecznej (Nowa Dęba)Kategoria: Dorośli

I nagroda – Barbara Walska

I nagroda – Teresa Pręga

II nagroda – Elżbieta Markowicz

II nagroda – Agnieszka KowalskaCelem konkursu jest popularyzacja folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej i zbiorowej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm.Palmy można oglądać do 31 marca (środa) w godzinach pracy CKL.
 

 
SERCE na NAKRĘTKI.
Miło poinformować, że w przyszłym tygodniu w centrum Cyganów zostanie ustawione SERCE na NAKRĘTKI.
Zapraszamy WSZYSTKICH do zbierania nakrętek.
Akcje zbierania nakrętek to jedna z popularnych ostatnio form niesienia pomocy innym.
Czasami jeden mały gest dla potrzebującej osoby znaczy bardzo dużo.
Nie pozostańmy bezczynni, zbierajmy i pomagajmy
 

 
Plac zabaw na placu szkolnym w Cyganach.

Urządzenia zostały zakupione że środków sołeckich pochodzących ze sprzedaży działki , które w pierwotnej wersji zostały przeznaczone na wykonanie projektu przystosowania pomieszczeń w Szkole Podstawowej pod potrzeby Przedszkola.


 

 
Droga powiatowa relacji Stałe - Cygany - Chmielów w Tygodniku Nadwiślańskim.

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania Tygodnika Nadwiślańskiego.
 

 
Dziękuję Zarządowi Dróg Powiatowych za pozytywne załatwienie INTERPELACJI.

M. Tomczyk
 

 
To ostatnia chwila.

Opinia na temat tegorocznego budżetu.

Niestety nie dano mi jej skończyć, przerywając ją.

Potrzeb w miejscowości Cygany jest wiele.
Pozwolę sobie te potrzeby przytoczyć.
Przedszkole,
Budowa dróg asfaltowych,
Dobudowa oświetlenia ulicznego nie mówiąc już o wymianie starych lamp na lampy energooszczędne,
Odwonienia dróg i działek
Poprawa płyty boiska sportowego
budowa otwartej strefy aktywności
zagospodarowanie placu gminnego za Centrum Kultury Lasowiackiej
czy też innych których już nie będę wymieniał.

Mieszkańcy zdają sobie sprawę, że nie wszystko jest możliwe do realizacji naraz.
Nie wszystko to nie znaczy, że zostaną potraktowani dyskryminacyjnie.

Najbardziej oczekiwaną obecnie inwestycją przez mieszkańców Cyganów jest przystosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach pod potrzeby przedszkola.
Mieszkańcy prosili o to Radnych a odzewem tego było spotkanie Radnych
tj. pana
Tomasza Dziemianko
Tomasza Dryki
Tomasza Wolana

z mieszkańcami Cyganów w dniu 17 czerwca br.
radnych jako przedstawicieli klubu większościowego.
Padły na tym spotkaniu zapewnienia co do wsparcia przez Radę starań podjętych przez mieszkańców oraz obietnicę przychylności utworzenia Przedszkola w Cyganach.
Mieszkańcy w ubiegłym roku przeznaczyli fundusze ze sprzedaży działki na wykonanie projektu przygotowującego pomieszczenia w szkole podstawowej pod jego potrzeby.
Niestety z niezależnych przyczyn projekt ten nie został wykonany a pieniądze na ten cel zostały przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw dla tego przedszkola.
Obecnie Fundusz Sołecki jakim dysponuje wieś w kwocie 40 tys. złotych również został przeznaczony na cel utworzenia przedszkola co znajduje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na 2021 r.
W projekcie budżetu przygotowanym przez Burmistrza znajduje się również kwota 200 tys. złotych z przeznaczeniem na to zadanie.
Okazuje się , że Radni chcą wykreślić z budżetu ten zapis przenosząc pieniądze na inne zadania.
Mam tu dwa pytania do Radnych przede wszystkim do Radnych, którzy byli obecni na spotkaniu z mieszkańcami 17 czerwca ubiegłego roku.

Co się stało przez pół roku, że nastąpiła zmiana waszego stanowiska?
Kto Was przekonał do zmiany Waszego zdania?
Czy przyczyną wykreślenia kwoty 200 tys, z projektu budżetu wiąże się z tym, że to Burmistrz wprowadził?
Czy dane przez Was słowo mieszkańcom jako Radnych nic nie oznacza?

To , że Burmistrz wprowadził do budżetu było wynikiem zapewnienia o chęci realizacji tego zadania i jego wsparciu ze strony Gminy.

Uzasadnianie takiego posunięcia tym, że nie ma Stowarzyszenia , które by prowadziło to przedszkole jest bezpodstawne.
Obecnie w Cyganach jest dwa Stowarzyszenia , które zgodnie ze Statutem
mogłyby takie przedszkole prowadzić.
Brak dzieci?
Dane , które można otrzymać Urzędzie Stanu Cywilnego co do urodzeń nie odzwierciedlają faktycznej ilości dzieci zamieszkałych na terenie Cyganów.
Poświadczeniem na to są zebrane deklaracje od rodziców obecnie zamieszkujących na terenie Cyganów a zainteresowanych wysłaniem swoich dzieci do tego przedszkola oraz ilości deklarowanych dzieci.
Sami Radni mogli się o tym przekonać będąc na spotkaniach z rodzicami 17 czerwca czy też wcześniejszym na którym była większość Radnych.

Dodać tu należy, że inicjatywa utworzenia przedszkola wyszła od
rodziców , którzy widzą zasadność utworzenia tego przedszkola.
Inną sprawą jest to, że przedszkole to jest jedyną szansą na przetrwanie dla szkoły w Cyganach, która powoli się wyludnia.
Najpoważniejszą przyczyną tego jest to, że rodzice dzieci z Cyganów w większości pracujący w Tarnobrzegu nie mając opcji pozostawienia swoich dzieci w przedszkolu na miejscu zawożą je do przedszkoli w Tarnobrzegu.
Niestety dzieci te później pozostają już w Tarnobrzeskich szkołach nie powracając do szkoły w Cyganach. Czemu nie można się dziwić.
Nie zdaje w pełni swej roli niestety w tym przypadku tzw. przedszkole unijne, które w rzeczywistości finansuje gmina.
Dla rodziców pracujących a którzy nie mają możliwości pozostawienia swoich dzieci pod opieką babć przedszkole trzy godzinne jakie można by im zaoferować nie zdaje egzaminu bo co zrobią, gdzie pozostawią swoje pociechy przez resztę godzin swojej pracy.
Ten problem braku możliwości pozostawienia pod opieką bać swoich dzieci ostatnimi laty uwidacznia się coraz bardziej i z każdym rokiem takich rodzin jest więcej.

Mowa o tym, że nic się nie zrobiło wcześniej chodzi o świetlicę , która zapewniała by opiekę nad dziećmi jest bezpodstawna.
Świetlica szkolna w naszej gminie działa o czym chyba wszyscy Radni o tym wiedzą bo powinni to wiedzieć w zależności od liczby dzieci w danej szkole.
Może to być godzina, dwie lub więcej.
Niestety tu zatacza się krąg.
Brak przedszkola powoduje mniejszą liczebność dzieci w szkole a co za tym idzie zmniejszenie ilości godzin świetlicowych.
Rodzice proszą aby Radni wyrazili zgodę na utworze świetlicy gdzie mogłyby pozostać dzieci a rodzice nie musieli by się o nich martwić tj. od godziny 6 rano do 16 po południu.
Dla wytłumaczenia dla tych co nie wiedzą Świetlica nie jest tym samym co przedszkole.
Czym się różni? Wiekiem dzieci.
Musimy mieć jako Radni świadomość, że brak przedszkola a co za tym idzie następnie brak dzieci spowoduje z czasem zamknięcie szkoły .
Przedszkole jest obecnie jedynym ratunkiem dla tej szkoły.
Nie wyrażenie zgody przez Radnych na utworzenie przedszkola w
nieodległej przyszłości spowoduje zamknięcie szkoły a co za tym idzie problem z budynkiem, z przeznaczeniem tego budynku.
Nie przypuszczam aby Radni mieli jakąś wizję co do niego a może są względem niego już jakieś ciche zamiary o których nic mi nie wiadomo
a wszelkie działania będą prowadzone pod jego zamknięcie i przeznaczenie na inny cel.
Zabranie tych funduszy z tego punktu nie jest uderzeniem jak to się niektórym wydaje w radnego ale bezpośrednio w mieszkańców a pośrednio w ogół gminy.

Proszę w imieniu rodziców , mieszkańców o pozytywne przychylenie się do propozycji w budżecie dotyczącej utworzenia przedszkola w Cyganach.
Pozytywne zaopiniowanie tego punktu będzie wyciągnięciem ręki w stronę mieszkańców, pokazaniem że Rada jak to było mówione jest nastawiona pro rodzinie.

Marian Tomczyk
radny Rady Miejskiej
w Nowej Dębie
 

 
Świadczenia wychowawcze 500+ na okres 2021/2022


Informujemy, że od dnia 1 lutego 2021r. można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2021/2022, a od dnia 1 kwietnia 2021r. także drogą tradycyjną (papierową).Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Przed złożeniem wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem banku do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba należy więc sprawdzić adres zamieszkania podany w banku, gdyż musi być on zgodny z adresem zamieszkania na terenie gminy Nowa Dęba.Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej


Źródło: strona MiG Nowa Dęba
 

 

Cygany 25.01.2021


 

 

Odpowiedź na interpelację dotyczącą prowadzenia obrad Sesji Rady Miasta na żywo.

 

 
Pierwsze skutki dzisiejszych opadów śniegu.
Cygany 25.01.2021r.

Zerwana linia telefoniczna.
 

 
Sprzedaż działek gminnych w 2020r.
 

 
Wszystkim BABCIOM i DZIADKOM życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, spełnienia marzeń stu lat życia oraz wytrwałości i cierpliwości bo to DZIADKOM m też potrzebne.
Marian T.
 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje,
że od 15 stycznia 2021 roku uruchamia telefon
przeznaczony wyłącznie do zgłoszenia zapotrzebowania
na transport osób do punktu szczepienia o numerze:

609 222 292

Telefon jest czynny w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

Transport będzie zapewniony dla:

- osób niepełnosprawnych, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z wyżej wymienionymi schorzeniami;

- osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Numer telefonu 609 222 292 nie służy do zgłaszania chęci poddania się dobrowolnym szczepieniom.


Więcej informacji w tym zakresie uzyskacie Państwo na rządowej INFOLINII: 989
Strona MiG Nowa Dęba
 

 
Dzień Babci i Dziadka
19.01.2020r