• Wpisów:1982
  • Średnio co: 1 dzień
  • Ostatni wpis:2 dni temu
  • Licznik odwiedzin:316 830 / 3761 dni
Jesteś niezalogowany. Niektóre wpisy dostępne są tylko dla znajomych.
 
Przyszłoroczne GMINNE DOŻYNKI odbędą się w Chmielowie.

PRZEDSTAWIENIE naszej miejscowości na GMINNYCH DOŻYNKACH

CYGANY
Malownicza stara wioska.
Z Puszczy Sandomierskiej wyrośnięta,
z wszystkich stron lasem osłonięta.
W niej Lasowiackie Serce żyje,
które Lasowiacką kulturę kultywuje
a Centrum Kultury Lasowiackiej
na okolice swoją działalnością promieniuje.
W niej zespoły się utworzyły
i starodawną nutę nam przywróciły
Cyganianki jest dla starszych,
dla młodzieży Koniczynka
a dla młodszych zespół Rutka
a im wszystkim przygrywa wspaniała kapela.
W tej miejscowości od wieków dożynkowe wieńce splatano
i Bogu w podziękowaniu za zebrane plony składano.
Wieś Cygany – chrześcijańska stara wioska
gdzie Boga sławiono
i wspólnym wysiłkiem mieszkańców
kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigi Królowej postawiono.
Wieś Cygany - patriotyczna piękna wioska
gdzie przydrożny krzyż
upamiętniającą tablicę trzyma
i nazwiskami poległych za wolność mieszkańców
o odzyskanej 100 lat temu niepodległości przypomina.
Wieś Cygany nad którą wieża Ochotniczej Straży Pożarnej góruje
i pięćdziesięciu strażaków z dwoma samochodami
naszego bezpieczeństwa pilnuje,
a nad naszą edukacją
szkoła ze 100 letnią tradycją
pieczę sprawuje,
zaś sportowy stadion z nową szatnią
naszej fizycznej sprawności pilnuje.
W tej miejscowości gdzie pojedynczy kłos zboża
z czcią podnoszono
a mały okruszek chleba z pocałunkiem nas stole kładziono.
W tej miejscowości jest moje miejsce
w tej miejscowości jest mój dom.
W tej miejscowości żyję
Dla niej me serce bije.
 

 
Dzień Kultury Lasowiackiej w Cyganach

W niedzielę 22 lipca w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbyło się już XI święto kultury ludowej pod nazwą Dzień Kultury Lasowiackiej. Miejscowość Cygany uznawana jest za kolebkę kultury lasowiackiej, gdyż działa tu kilka zespołów ludowych skupiający w swoich szeregach trzy pokolenia, wielu uzdolnionych artystów amatorów zajmujących się rękodziełem artystycznym. Również w Cyganach zarejestrowanych jest kilka potraw regionalnych, które otrzymały prestiżowy certyfikat potrawy tradycyjnej z naszego regionu. Liczni miłośnicy kultury ludowej, którzy przybyli na to wydarzenie mogli podziwiać zespoły śpiewacze i taneczne. Na scenie zaprezentowały się: Zespół Śpiewaczy "Bielowianie" z Rozalina, Zespół Pieśni i Tańca "Dębianie" z Nowej Dęby, Grupa Taneczna "Akademia 50+" z Nowej Dęby, Kapela Ludowa "Dębianie" z Nowej Dęby, Zespół Pieśni i Tańca "Wolanie" z gminy Raniżów, Zespół Ludowy "Cyganianki" z kapelą z Cyganów, Kapela Ludowa "Raniżowianie" z Raniżowa. Swój premierowy występ miał również Szymon Ordon z Zespołu Dziecięcego "Rutka", który wykonał kilka utworów na skrzypcach. Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje, każdy mógł spróbować swoich sił w konkursie z zasad ruchu drogowego, który został przeprowadzony przez WORD Tarnobrzeg, a także na strzelnicy - konkurs ten przygotowało Koło Łowieckie ""Ryś'' z Nowej Dęby, prezentując też bogate stoisko wystawiennicze trofeów myśliwskich. Organizatorzy przeprowadzili również konkurs tańca ludowego dla dzieci i dorosłych. We wszystkich konkursach najlepsi otrzymali nagrody. Obecny na wydarzeniu burmistrz p. Wiesław Ordon i radny p. Marian Tomczyk mieli przyjemność wręczyć proboszczowi Parafii Cygany ks. Krzysztofowi Kuładze podziękowanie w imieniu Dyrektora "Caritas" Diecezji Sandomierskiej za współpracę w Programie Pomocy Żywnościowej. Najmłodsi uczestnicy korzystali z darmowego placu zabaw.

Organizatorzy dziękują radnemu p. Marianowi Tomczykowi oraz sołtysowi p. Marcinowi Zawadzie i innym osobom za pomoc w przygotowaniu imprezy. Wydarzenie to zostało dofinansowane ze środków Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Jak co roku dofinansowują je również sponsorzy: Danuta i Lesław Kosiorowie z Cyganów. Święto kultury ludowej łączy pokolenia, uczestniczą w nim całe rodziny nie tylko z Cyganów ale i z sąsiednich miejscowości, to utwierdza organizatorów że warto je kontynuować w następnych latach.
Źródło SOK Nowa Dęba
Więcej zdjęć na stronie
http://www.kultura.nowadeba.pl/…/art,2768,dzien-kultury-las…
 

 
Relacja z Dni Kultury Lasowiackiej - Pikniku Cygańskiego. Śpiew, tańce i zabawa. Zapraszamy do obejrzenia NA STRONIE

https://itvwisla.tv/itv-info-27-lipca-2018/
 

 
Nowa Dęba, dnia 18.07.2018r

KARTA INTERPELACJI Nr .......
1.
Imię i nazwisko radnego
zgłaszającego interpelację MARIAN TOMCZYK

2.
Interpelacja dotyczy Parkingu przy PKP w Cyganach

Zwracam się z prośbą o przeanalizowanie możliwości wykonania ograniczników na parkingu przy PKP w Cyganach.
Poprawiłoby to bezpieczeństwo jego użytkowników wykonujących manewry parkowania i wycofywania.
Brak takich ograniczników może powodować niebezpieczeństwo obsunięcia się pojazdu podczas wykonywania w/w manewrów ze skarpy parkingu.
Zamontowanie takich ograniczników poprawiłoby jego bezpieczeństwo poprzez wyczucie przez kierującego końca parkingu a co za tym idzie uniknięcie stoczenia się pojazdu ze skarpy.
Nadmieniam, że problem może okazać się poważniejszy porą zimową gdy nastąpi oblodzenie a wykonany tam spadek może spowodować podczas próby wyjazdu pojazdu z parkingu samoczynne jego stoczenie się z parkingu bez jakiejkolwiek możliwości reakcji przez kierującego.

Zwracam się również z prośbą o przyjrzenie się wykonanym nieutwardzonym skarpom oraz możliwości ich zabezpieczenia przed rozmywaniem przez wodę pochodzącą z opadów atmosferycznych co obecnie jest widoczne.
Nie jestem przekonany czy jedynie obsianie skarp trawą zapobiegnie temu stanowi rzeczy gdyż zastosowany tam duży spadek powoduje szybkie przemieszczanie się wód a co za tym idzie rozmywanie przedmiotowych skarp.


 

 
WNIOSKI, ZAPYTANIA, INTERPELACJE

11.07.2018r. - SESJA RM

Podczas Sesji Rady Miasta Nowa Dęba, która odbyła się 11 lipca 201 r. zostały poruszone następujące tematy dotyczące Cygan

odwodnienie drogi Na Piasek - radni na wniosek Burmistrza przyjęli Uchwałę dofinansowującą odwodnienie drogi Na Piasek kwotą 35 tys. zł.
parking przy przystanku PKP – prace jakie powinny być wykonane aby zapobiec ewentualnym niebezpieczeństwom w przypadku pozostawienia go w obecnym stanie


 

 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz Stowarzyszenie Kulturalne "Cyganiacy" w Cyganach zapraszają na XI Dzień Kultury Lasowiackiej w Cyganach, który odbędzie się 22 lipca 2018 r. (niedziela) od godz. 16:00 na placu przy CKL. To kolejna edycja wydarzenia, podczas którego zaprezentują się zespoły ludowe, kapele oraz grupy tańca ludowego, które wezmą udział w konkursie na najlepiej wykonaną polkę i oberka. To święto kultury ludowej we wsi Cygany, uznawanej za kolebkę kultury lasowiackiej - wydarzenie promujące tę kulturę w naszym regionie. Działa tu kilka zespołów ludowych, skupiających w swoich szeregach trzy pokolenia, wielu uzdolnionych artystów amatorów zajmuje się rękodziełem artystycznym. Również w Cyganach zarejestrowanych jest kilka potraw regionalnych, które otrzymały prestiżowy certyfikat potrawy tradycyjnej.

Na najmłodszych czekać będzie bezpłatna dmuchana zjeżdżalnia, konkursy z zasad ruchu drogowego i inne atrakcje. Ciekawostką spotkania będzie stanowisko wystawiennicze trofeów myśliwskich , dla wszystkich planujemy bogate stoisko gastronomiczne. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.
Zapraszamy!

Źródło
http://www.nowadeba.pl/kalendarz-wydarzen/art,1187.html
 

 
W dniu dzisiejszym tj. 12.07.2018 r.w godzinach porannych , prawie w tym samym miejscu co zawsze można było się natknąć na taką niespodziankę.


 

 
CYGANIANKI podczas WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ŚPIEWACZEGO, który odbył się 8 lipca br. w Tyczynie zajęły II miejsce.

Gratulujemy


 

 
LAUR ZWYCIĘZCY DLA OSP CYGANY

1 lipca w Rozalinie odbyły się Miejsko Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w których wzięły udział wszystkie jednostki OSP z naszej gminy.
OSP Cygany po raz kolejny zajęła I miejsce udowadniając , że są najlepsi a to co się stało w roku ubiegłym podczas zawodów powiatowych nie do końca odzwierciedla stan przygotowania poszczególnych jednostek.
Dla przypomnienia OSP Cygany gdyby nie punkty zajęłaby bezapelacyjnie I miejsce.
Szkoda, że tak się nie stało bo jest wielce prawdopodobne , że gdyby OSP Cygany reprezentowała POWIAT TARNOBRZESKI w zawodach wojewódzkich mogłaby osiągnąć dobry wynik którym nie powstydziłyby się niektóre PSP.
II miejsce podczas zawodów w Rozalinie zajęła OSP Jadachy a III OSP Chmielów.
Bardo dobre II miejsce zajęła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Cygan.

Gratulujemy.
 

 „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II


26 czerwca w sali kameralnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste spotkanie 31 osób aktywnie zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 na terenie miasta i gminy Nowa Dęba z udziałem przedstawicieli nowodębskich władz oraz sołtysów i radnych.


Burmistrz Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin oraz kierownik MGOPS Maria Tomczyk złożyli wszystkim zaproszonym gościom podziękowania za bezinteresowną pomoc, wyjątkowe poświęcenie i zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wyrazem wdzięczności i uznania za dotychczasową współpracę były symboliczne upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Uroczystość dopełnił słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.


W imieniu dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej za szerzenie wolontariatu oraz idei przyświecających działalności Caritas na ręce burmistrzów oraz kierownika MGOPS zostały złożone podziękowania i pamiątkowe dyplomy.MGOPS

Źródło strona MiG Nowa Dęba


 

 
INFORMACJA
O ŚWIADCZENIU „Dobry start”
WYPŁACANYM W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NOWA DĘBA


Świadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole – otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym.
Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu. Nie będzie przysługiwać również dla dzieci uczących się w szkole policealnej, w szkole dla dorosłych oraz studentom.


Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać online już od 1 lipca 2018r. przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną.
Od 1 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

Źródło strona MiG Nowa Dęba
 

 

Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie , która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 r. zostały poruszone następujące sprawy dotyczące Cygan.

-budowa wiaty przystankowej przy przystanku Cygany II - zawarto już umowę z firmą ARRET na dostawę i montaż wiaty przystankowej

-budowa boksu garażowego dla OSP Cygany – ogłoszenie przetargu na budowę boksu garażowego w Cyganach zostanie ogłoszone po rozstrzygnięciu ogłoszonego już przetargu na rozbudowę remizy w Jadachach

-wymiana bramek na stadionie w Cyganach – nowe bramki na stadion zostaną zakupione w obecnej przerwie między rozgrywkami aby mogły służyć już podczas rundy jesiennej

-remont dróg asfaltowych – remont cząstkowy dróg w mieście i gminie Nowa Dęba zostanie wykonany do 31 lipca.
 

 
Trwają prace przy budowie parkingu wraz z dokończeniem chodnika przy przystanku kolejowym w Cyganach.


 

 
Dziś 30.06.2018r znów na drodze relacji Cygany-Stale na środku drogi leżał taki"mały kamyczek". Czy ktoś naprawdę dąży do spowodowania wypadku?
 

 
Nieprawdopodobne a rzeczywiste.

Jadąc drogą z Cygan do Stalów w godzinach porannych kierowcy jadący tą drogą muszą uważać nie tylko na przelatującą zwierzynę ale i na inne niespodzianki, których nie powinno być na drodze.
Około dwa miesiące temu jadąc drogą z Cygan do Stalów około 150 metrów od skrętu na Siedlisko zauważyłem na środku drogi leżącą oponę. Pomyślałem sobie, że ktoś ją wyrzucił bezmyślnie na środek drogi nie myśląc, że komuś może stać się krzywda. Okazuje się, że nie był to przypadek gdyż następnego dnia znów na środku drogi pojawiła się opona.
Pewien czas był spokój .
Dwa tygodnie temu znów jadąc rano zauważyłem na środku drogi pudło ze śmieciami.
Nie było ono wyrzucone z samochodu gdyż śmieci te by się wysypały lecz specjalnie postawione.
Spokój z niespodziankami trwał krótko.
W ubiegłą sobotę na środku drogi znalazł się betonowy bloczek – pustak.
Podobnie dzisiaj .Znów na środku drogi niemiła niespodzianka. Znów bloczek – pustak.
Czy ktoś robi sobie żarty?
Czy ktoś nie zdaje sobie sprawy , że takim postępowaniem zagraża zdrowiu i życiu osób jadących tą drogą?
Czy musi dojść do wypadku aby ten „KTOŚ” się opanował i zdał sobie sprawę ze swojego postępowania?

 

 
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy "Rutka" wyróżniony

17 czerwca 2018 r. w Baranowie Sandomierskim odbyła się jubileuszowa XXV edycja Ogólnopolskiego Festiwalu "Dziecko w Folklorze". Uczestniczyło w nim 550 młodych wykonawców z całej Polski. Wśród 55 grup biorących udział w konkursie znalazły się: Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy "Koniczynka" oraz Dziecięcy Zespół Śpiewaczy "Rutka" z CKL w Cyganach - filii Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Nasi najmłodsi wykonawcy z zespołu "Rutka" otrzymali wyróżnienie, co jest wielkim sukcesem, gdyż ilość wykonawców, jak i poziom prezentacji, był bardzo wysoki. Występujących oceniało profesjonalne jury, składające się z etnografów i muzykologów. To kolejna nagroda dla młodych artystów , która mobilizuje ich do dalszej pracy. Opiekunem grup jest p. Halina Ordon. Gratulujemy!
Źródło
SOK Nowa Dęba


 

 
Gratulacje dla RUTKI
Ludowy Zespół Dziecięcy z Cygan w Festiwalu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim zdobył wyróżnienie.
Jest ono tym cenniejsze , że konkursie uczestniczyły zespoły z całej Polski.
Gratulujemy Zespołowi oraz opiekunowi Zespołu.
Ludowy Zespół Dziecięcy z Cygan w Festiwalu "Dziecko w Folklorze" w Baranowie Sandomierskim zdobył wyróżnienie.
Jest ono tym cenniejsze , że konkursie uczestniczyły zespoły z całej Polski.
Gratulujemy Zespołowi oraz opiekunowi Zespołu.
 

 
Rozpoczęły się prace przy budowie parkingu wraz z dojściem przy PRZYSTANKU KOLEJOWYM w CYGANACH. Inwestorem jest GMINA NOWA DĘBA.
 

 
DYŻUR RADNEGO

13 czerwca w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbył się dyżur Radnego Mariana Tomczyka. Zaproszonym gościem był Dzielnicowy młodszy aspirant Andrzej FRODYMA .
W trakcie dyżuru były poruszone następujące tematy
oznakowanie drogi powiatowej Stale – Cygany – Chmielów znakami poziomymi ograniczającymi,
podjęcia starań w temacie wykonania organizacji ruchu na terenie Cyganów (chodzi o ustawienie na skrzyżowaniach odpowiednich znaków tj. ustąp pierwszeństwa przejazdu, droga z pierwszeństwem przejazdu itp. Ustawienie takich znaków musi poprzedzać wykonanie projektu organizacji ruchu,
niebezpieczeństwo ze strony wałęsających się psów oraz formy prawne umożliwiające wyeliminowanie tego zjawiska,
pojawienie się na naszej okolicy osób które próbowały używając kłamstw próbowały zmienić umowę na energię elektryczną podkładając do podpisu umowę innej firmy nie zawsze korzystnej dla końcowego odbiorcy,
i inne.

Wszelkie problemy można zgłaszać bezpośrednio u Dzielnicowego również telefonicznie

młodszy aspirant Andrzej FRODYMA

tel. (15) 846-20-87 wew. 123 ,kom. 510 997 275

Więcej na temat dzielnicowych i ich zdjęcia znajdziemy na stronie
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-tarnobrzeg/twoj-dzielnicowy/84374,Dzielnicowi-Komisariatu-Policji-w-Nowej-Debie.html
 

 


13 czerwca br. w godzinach od 16.00 do 17.00 w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach odbędzie się Dyżur Radnego wraz z Dzielnicowym mającym pod sobą naszą miejscowość.
Zainteresowani mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo.
Zapraszam do skorzystania z okazji i przedstawienia Dzielnicowemu nurtujących problemów.


Radny
Marian Tomczyk
 

 
Gminna Senioriada .


Zapraszamy wszystkich Seniorów z terenu gminy Nowa Dęba na I Gminną Senioriadę, która odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2018 r. Celem imprezy jest popularyzacja czynnego wypoczynku wśród Seniorów, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integracja Seniorów z terenu naszej gminy i okolic. Głównym organizatorem jest Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba, współorganizatorami są: Samorządowy Ośrodek Kultury, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz naszego miasta i gminy - Wiesław Ordon.Dzień pierwszy - 13 czerwca 2018 r. (środa) zawody sportowe „na wesoło”.

O godz.15:00 spotkanie przed SOK, przemarsz na stadion SOSiR, pod przewodnictwem orkiestry dętej, kolejne konkurencje, marsz nordic walking, konkurencje dla dziadków i wnucząt z niespodziankami. Przewidujemy medale i puchar dla zwycięzców zawodów. Dla uczestników zawodów planowana jest bezpłatna loteria fantowa (każdy los wygrywa!). Na zakończenie dla Seniorów odbędzie się wspólny grill. Zakończenie ok. godz. 18:00.Dzień drugi - 14 czerwca 2018 r. (czwartek) zabawa integracyjna nad Zalewem

O godz.16:00 spotkanie przy wiacie ogniskowej nad Zalewem. Zabawę poprzedzą zajęcia edukacyjno - warsztatowe: pokaz pierwszej pomocy wykonany przez ratowników medycznych SPZZOZ Nowa Dęba, prelekcja Policji „Bezpieczny Senior”, prelekcja Straży Pożarnej „Czad i jego skutki”. Zabawa taneczna odbędzie się przy muzyce granej na żywo, w trakcie imprezy będą serwowane gorące danie, kiełbaska z grilla i napoje (bezpłatnie). Zakończenie ok. godz. 21:30.Dzień trzeci - 15 czerwca 2018 r. (piątek) przegląd twórczości artystycznej

O 15:30 otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego i malarstwa Seniorów 50+ w holu dolnym SOK, o godz. 17:00 przegląd pieśni żołnierskiej i patriotycznej w 100-lecie odzyskania niepodległości zakończy imprezę dla Seniorów i rozpocznie zarazem 10 edycję Militariady! Zakończenie ok. godz. 18:30.Organizatorzy zapewniają dla zainteresowanych Seniorów bezpłatny transport przez te 3 dni (13-15 czerwca) wg harmonogramu: godz.14:00 Chmielów (WCK a następnie przystanek kolo kościoła), godz.14:15 Cygany (przystanek koło szkoły), godz.14:25 Jadachy (przystanek koło remizy OSP), godz.14:35 Alfredówka (przystanek koło cmentarza), godz.14:40 Tarnowska Wola (przystanek koło sklepu "Hubert"), godz.14:45 Rozalin (plac przy Wiejskim Centrum Aktywności). Po imprezie powrót również na koszt Organizatorów.
Zapraszamy!

Źródło SOK Nowa Dęba


 

 


BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Nowa dęba

W związku z zamierzeniami uczczenia przez Samorząd Miasta i Gminy Nowa Dęba 100 lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości poprzez wmurowanie tablic upamiętniających tą chwilę w każdej miejscowości naszej Gminy oraz planów odnowienia Krzyża w Cyganach na którym znajduje się tablica z nazwiskami mieszkańców Cygan, którzy zginęli za wolną Polskę a w nawiązaniu do mojej wypowiedzi sprzed trzech miesięcy pragnę zasugerować aby wmurowanie tablicy upamiętniającej jak i moment odnowienia Pomnika połączyć ze sobą w jedną uroczystość.
Było by to uhonorowaniem tych którzy złożyli w ofierze za wolną Ojczyznę największy dar jakim jest własne życie oraz ukazaniem naszej wdzięczności i pamięci.

Marian Tomczyk


 

 
3 czerwca 2018 roku w niedzielę o godz. 12.00

w budynku Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach

odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Cygany.

W porządku obrad przewidziano podjęcie następujących Uchwał

Podjęcie uchwał w sprawach:

1) wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie części nieruchomości nr ewid. 1418/1 o pow. 0,02ha położonej w obrębie Cygany;

2) sprzedaży drewna z lasu gminnego pozyskanego w wyniku działania sił przyrody,

3) podziału środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży drewna;

4) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

5) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy;

6) zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.
 

 
Prace przy remoncie placu szkolnego przy SP w Cyganach dobiegły końca. Koszt inwestycji to ponad 50 tys. złotych. Inwestorem byla Gmina Nowa Dęba.


 

 


Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach zaprasza na piknik z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 30 maja 2018 r. (środa) w godz. 15:00 – 17:00 na placu przy CKL.W programie: strzelanie z broni krótkiej i długiej, biegi z przeszkodami, malowanie twarzy, pieczenie kiełbasek.Patronat nad piknikiem objęła Jednostka Strzelecka 2043 z Nowej Dęby.Serdecznie zapraszamy!
 

 
ŚWIĘTO SZKOŁY

18 maja cała społeczność uczniowska obchodziła święto patrona szkoły -Jana Pawła II.W czasie uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez księdza Krzysztofa Kułagę młodzież przygotowała obsługę liturgiczną, uświetniającą obchodzone święto. Proboszcz w czasie homilii mówił do zebranych o wartościach, jakie powinny przyświecać współczesnym, młodym ludziom. Zwracał uwagę, że wytrwała praca, chęć osiągnięcia celu, pasje, rozwijanie i kształtowanie własnych umiejętności, stają się drogą do osiągnięcia sukcesu. Następnie uczniowie klas VI i VII przygotowali wraz z nauczycielami montaż słowno- muzyczny, przedstawiający drogę do świętości Karola Wojtyły- późniejszego papieża Jana Pawła II. Młodzież z uwagą wsłuchiwała się w słowa, które do nich kierował :,, … zwyciężajcie nienawiść – miłością, nieprawdę – prawdą, przemoc- cierpieniem..” oraz ,,musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali…”. Recytowane wiersze przeplatały się z piosenkami, które przypominały czasy pontyfikatu Jana Pawła II.W śpiewny nastrój włączyli się także uczniowie klas pierwszej i trzeciej, którzy przygotowani przez swoich wychowawców, zaśpiewali piosenki poświęcone papieżowi. Na koniec głos zabrała dyrektor szkoły pani Małgorzata Pakulska, która podziękowała wszystkim za przygotowanie i udział w uroczystości. Rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny, poświęcony patronowi szkoły, w którym pierwsze miejsce zajęła Kamila Dul z klasy VI.

Źródło. www.zscygany.edupage.org
na której można również znaleźć galerię ze zdjęciami.
 

 
W dniu 23 mają br. Komisja w której skąd wchodzili przedstawiciele POWIATU - INWESTORA, WYKONAWCY, INSPEKTORA ,NADZORU, PRZEDSTAWICIELA SAMORZĄDU MiG NOWA DĘBA dokonała końcowego odbioru wykonanego chodnika.
 

 

Sukces zespołu „Rutka”z Cyganów na "Pogórzańskiej nucie" w Dynowie

20 maja 2018 r. w Dynowie już po raz XXVII odbył się przegląd "Pogórzańska nuta" w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie reprezentowały zespoły ”Cyganianki” i „Rutka”.

W tym prestiżowym konkursie Dziecięcy Zespół Śpiewaczy "Rutka '' z CKL w Cyganach wywalczył zaszczytne II miejsce w kategorii: Duży – Mały (Mistrz- Uczeń). Mistrzem była p. Halina Ordon, która wystąpiła razem z dziećmi. Jak przystało na kultywowanie tradycji cała grupa wystąpiła na boso i z gałązkami kwitnącej lipy, prezentując pieśni lasowiackie - sieroce i związane z "Zielonymi Świątkami". To kolejna nagroda dla dziecięcego zespołu, w którym dzieci uczą się gwary, obrzędów i obyczajów lasowiackich. Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie i Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Gratulujemy!
 

 

17 maja podczas XLX Sesji Rada miejska w Nowej Dębe w związku z uregulowaniem praw własności na wniosek Burmistrza przyjęła uchwałę zezwalającą nabycie działki przy Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach (chodzi o działkę za CKL).
Uchwała ta została przyjęta przez Radnych jednomyślnie otwierając drogę do wykupu w/w działki przez Gminę.
Po wielu latach oczekiwania nareszcie będzie można przymierzać się do jej zagospodarowania.

 

 
12 maja 2018 r. w Dębicy odbyła się kolejna edycja konkursu pod nazwą „XIX Galicyjskie Konfrontacje Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych”, w którym uczestniczyło 30 grup z różnych rejonów Polski. SOK w Nowej Dębie reprezentowały "Cyganianki'' oraz grupa młodzieżowa "Koniczynka'' z CKL w Cyganach. W tym prestiżowym konkursie jury przyznało "Cyganiankom" II miejsce, a zespołowi "Koniczynka" III miejsce w kategorii: zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych. To ogromny sukces, gdyż poziom występów zespołów był bardzo wysoki. Grupy zaprezentowały stare pieśni regionu lasowiackiego śpiewane „białym głosem ''oraz gwarą. Gratulujem
 

 
Instalacja fotowoltaiczna i powietrzna pompa ciepła dla twojego domu - dodatkowy nabór


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje, o dodatkowym uzupełniającym naborze wniosków dotyczących dofinansowania do projektu parasolowego na rozwój OZE w Gminie Nowa Dęba, w zakresie:- 5 szt. instalacji fotowoltaicznych o mocy min.3kW (produktywność ok. 2700 kWh/rok)- 1 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.200L- 1 szt. powietrznej pompy ciepła o mocy min. 5,3kWc + zasobnik ciepłej wody użytkowej min.300LZgłoszenia gospodarstw domowych do projektu zgodnie z Regulaminem naboru trwają od 14 do 30 maja 2018r., a dokumenty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta (parter, obok głównego wejścia) w godzinach pracy Urzędu.Szczegółowe informacje zawiera zamieszczony poniżej Regulamin naboru.Dodatkowe informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców można uzyskać osobiście w Urzędzie w Referacie Rozwoju Lokalnego i Środków Pomocowych w pokoju 302 pod nr telefonu 15 846 26 71 wew. 302, w godzinach pracy Urzędu.Projekt realizowany byłby w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, działanie 3.1. Rozwój OZE, oś priorytetowa III. Czysta energia, Regionalnego

Więcej na stronie
http://www.nowadeba.pl/biznes/nasze-inwestycje/rozwoj-odnawialnych-zrodel-energii-projekt-parasolowy/nabor-do-projektu/art,5983,instalacja-fotowoltaiczna-i-powietrzna-pompa-ciepla-dla-twojego-domu-dodatkowy-nabor.html
 

 
Budowa parkingu i chodnika przy PKP Cygany.

Przetarg na „Budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz remont chodnika – dojścia do peronu w obrębie przystanku osobowego w miejscowości Cygany” został rozstrzygnięty.

Przetarg wygrała Firma Star z Żabna za kwotę 51 949, 05 zł brutto.

Więcej na stronie
http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/przetarg,160.html

 

 
„Cyganianki” wyróżnione w Sędziszowie Małopolskim

29 kwietnia 2018 r. w Sędziszowie Małopolskim odbył się Wojewódzki Konkurs "Ludowe Obrzędy i Zwyczaje'', którego organizatorem był WDK w Rzeszowie. To kolejna - XXX edycja konkursu, podczas którego grupy obrzędowe z całego Podkarpacia rywalizują o miano najlepszych i najbardziej autentycznych. Różnorodność widowisk była duża, prezentowano bowiem dawne prace, obrzędy i zwyczaje całego roku - od wiosny do zimy. Widowiska oceniało 6-osobowe jury, składające się z etnografów, teatrologów i znawców kultury ludowej. SOK w Nowej Dębie reprezentowała grupa obrzędowa, w składzie której były "Cyganianki'" oraz inne osoby z miejscowości Cygany. Tym razem grupa zaprezentowała widowisko przybliżające obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia pod nazwą "Wielki Piątek''. Za premierowe przedstawienie zespół otrzymał wyróżnienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto podkreślić, że to grupa amatorska i niektóre osoby występowały na scenie po raz pierwszy. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnych konkursach.

Źródło SOK NOWA DĘBA
http://www.kultura.nowadeba.pl/wydarzylo-sie/art,2676,cyganianki-wyroznione-w-sedziszowie-malopolskim.html


 

 
Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych w Cyganach


Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza

III przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych położonych na terenie Sołectwa Cygany - Gmina Nowa DębaPrzedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres 10 lat nieruchomości gruntowych rolnych niezabudowanych z przeznaczeniem na cele rolnicze położonych w obrębie Cygany - Gmina Nowa Dęba:

1) część działki nr ewid. 246 o pow. 3,00 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy 300 zł brutto

Wadium wynosi 60 zł

2) część działki nr ewid. 248 o pow. 4,20 ha

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawy 420 zł brutto

Wadium wynosi 80 zł

Przeznaczone do dzierżawy nieruchomości nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2018 r. w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1) 9ºº na część działki nr ewid. 246 o powierzchni 3,00 ha

2) 10°° na część działki nr ewid. 248 o powierzchni 4,20 ha

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem działki przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 4 czerwca 2018 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Nowa Dęba pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Nowa Dęba. Dowód wpłaty wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu , który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

Wadia pozostałych uczestników przetargu zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany bez konieczności zmiany umowy po każdych 12 miesiącach obowiązywania umowy o publikowany przez Główny Urząd Statystyczny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych za okres poprzednich 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku ujemnego wskaźnika ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny stawka czynszu nie ulega zmianie.

Dzierżawca wybrany w drodze przetargu zobowiązany będzie do wykonania rekultywacji dzierżawionych działek zagospodarowanych uprawą wierzby energetycznej w terminie do 30 listopada 2018 r. pod rygorem rozwiązania umowy dzierżawy. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Dzierżawcę rekultywacji dzierżawionych działek w terminie do 30 listopada 2018 r. Dzierżawcy nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu nakładów poniesionych na przedmiot dzierżawy.

W przypadku niewykonania przez Dzierżawcę rekultywacji lub niewykonania jej w sposób należyty Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do wykonania rekultywacji w sposób prawidłowy wyznaczając mu termin nie krótszy niż 30 dni. Po upływie wymaganego terminu Wydzierżawiający jest upoważniony do wykonania rekultywacji działek na koszt Dzierżawcy.

Rekultywacja ma obejmować: ścinkę wierzby energetycznej, orkę głęboką, karczowanie, wywóź korzeni i talerzowanie oraz inne niezbędne zabiegi w celu przywrócenia dzierżawionych działek do użytku rolnego. Dopuszcza się zastosowanie innej metody rekultywacji dzierżawionych działek, jeżeli jej efekt będzie nie gorszy niż wykonany w sposób opisany powyżej, który zapobiegnie możliwości odrostu pędów wierzby energetycznej i przywróci działki do użytku rolnego. Pozyskana wierzba energetyczna stanowi własność Dzierżawcy.

Dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku rolnego oraz innych wszelkich należności związanych z wydzierżawianą nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 109, tel. 15 846 26 71 wew. 109 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.pl/biznes/przetargi/nieruchomości i w Biuletynie Informacji Publicznej.Nowa Dęba, 23.04.2018r. Burmistrz

mgr Wiesław Ordon

Źródło - Strona MiG Nowa Dęba

PS.
Chodzi tu o tereny na których rośnie wierzba energetyczna.
Jest to już trzeci przetarg na te działki.
Dwa pierwsze nie doszły do skutku z powodu braku oferentów.